Onderzoek

NWO beschikt over verschillende financieringsinstrumenten voor natuurkundig onderzoek. Elk instrument heeft specifieke doelstellingen en een eigen aanvraag-, beoordelings- en selectieprocedure.

NWO Open Competitie Exacte en Natuurwetenschappen

Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers binnen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) aanvragen indienen binnen de nieuwe vrije competitie: NWO Open Competitie Exacte en Natuurwetenschappen. Dit instrument vervangt de huidige financieringsinstrumenten in de vrije competitie binnen natuurkunde: Natuurkunde Projectruimte en Natuurkunde Vrije Programma's.

Voor vragen en opmerkingen over de 'oude' financieringsinstrumenten kunt u terecht bij:

ENW PPS-fonds

Het ENW PPS-fonds biedt mogelijkheden voor bottom-up publiek-private samenwerking tussen (grotere) bedrijven, het MKB, kennisinstellingen (inclusief HBO) en met consortia van bedrijven en kennisinstellingen binnen de topsectoren Chemie (inclusief BBE), Energie, Hightech Systemen & Materialen en ICT.

NWO Natuurkunde/v Stimuleringsprogramma

NWO heeft het NWO Natuurkunde/v Stimuleringsprogramma ingesteld om meer vrouwelijke wetenschappers te behouden voor de Nederlandse fysica. Het NWO Natuurkunde/v Stimuleringsprogramma heeft twee subsidievormen:

  • Persoonsgebonden posities voor postdocs
  • Overbruggingssubsidies

Naast deze financieringsinstrumenten zijn er ook NWO-brede financieringsinstrumenten beschikbaar, zoals Rubicon, de Vernieuwingsimpuls en Zwaartekracht. Een volledig overzicht van financieringsinstrumenten die NWO-breed beschikbaar zijn voor onderzoekers binnen NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen vindt u hier.