Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)
NWO-onderdeel

Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

NWO stimuleert excellent onderzoek op het terrein van exacte en natuurwetenschappen. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar.

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) omvat zeven disciplines: Aardwetenschappen, Astronomie, Chemie, Informatica, Levenswetenschappen, Natuurkunde en Wiskunde.

Binnen NWO voert het ENW-domein deze financiering van onderzoek uit via onder meer de volgende strategische lijnen:

Financiering aanvragen

U kunt momenteel financiering aanvragen bij de openstaande calls van de volgende wetenschapsterreinen (voormalige NWO-onderdelen):

Het ENW-bestuur neemt hierover de besluiten.

Adviesstructuur ENW

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) heeft zeven disciplinaire adviescommissies ingesteld om een effectieve samenwerking tussen bestuur, bureau en 'het veld' te faciliteren. De disciplinaire adviescommissies, 'tafels' genoemd, bestaan uit onderzoekers. Met de tafels is het onderzoeksveld georganiseerd om het ENW-bestuur te adviseren in het nieuwe NWO.