Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)
NWO-onderdeel

Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

NWO stimuleert excellent onderzoek op het terrein van exacte en natuurwetenschappen. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar.

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) omvat de volgende disciplines:

 • Aardwetenschappen
 • Astronomie
 • Chemie
 • Informatica
 • Levenswetenschappen
 • Natuurkunde
 • Wiskunde

Binnen NWO voert het ENW-domein deze financiering van onderzoek uit via vijf strategische lijnen:

 1. Talent via Rubicon, Onderzoekstalent, de Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi, Vici) en NWO-Spinozapremie
 2. Vrij onderzoek
 3. Strategisch programmeren, zowel nationaal als internationaal (waaronder de Topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda - NWA)
 4. Valorisatie
 5. Infrastructuur

Financiering aanvragen

U kunt momenteel financiering aanvragen bij de openstaande calls van de volgende wetenschapsterreinen (voormalige NWO-onderdelen):

Het ENW-bestuur neemt hierover de besluiten.

Organisatie

ENW heeft een domeinbestuur dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het beleid. Het domeinbestuur besluit over de toewijzing van financiële middelen. Leden zijn toonaangevende hoogleraren op het gebied van de exacte of levenswetenschappen aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut. De voorzitter maakt deel uit van de NWO-brede Raad van Bestuur. Dit bestuur is een collegiaal bestuur. Gezamenlijk vertegenwoordigen de leden de volle breedte van de wetenschap.

De leden van het ENW-domeinbestuur zijn:

 1. Prof. dr. Ineke Braakman (hoogleraar cellulaire eiwitchemie UU), Voorzitter, tevens lid RvB *
 2. Prof. dr. J. (Jan) de Boer (Universiteit van Amsterdam)
 3. Prof. dr. T.K. (Titia) Sixma (Nederlands Kanker Instituut)
 4. Prof. dr. A. (Arjen) Doelman (Universiteit Leiden)
 5. Prof. dr. B.J. (Bas) Zwaan (Wageningen Universiteit & Research)
 6. Dr. ir. P.E. (Peter) Wierenga (vml. Philips).

(* i.v.m. gezondheidsredenen treedt prof.dr. Niek Lopes Cardozo momenteel op als waarnemend voorzitter voor het NWO-domein ENW.)

Het bureau van het ENW-domein voert het vastgestelde beleid uit en bereidt nieuw beleid voor ter ondersteuning van het bestuur. Het bureau is het eerste aanspreekpunt voor onderzoekers en verbindt het veld met NWO. Het behandelt aanvragen voor financiering, beheert programma’s en projecten en ondersteunt NWO-stuurgroepen en -commissies bij het uitvoeren van hun taken. Om de relatie met het veld in de volle breedte te borgen, zal het ENW-bestuur nauw samenwerken met (nog in te stellen) adviesorganen.

Directeur van het ENW-bureau is mw. dr. Arian Steenbruggen.

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen bestaat sinds 1 januari 2017.

Adviesstructuur ENW

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) heeft zeven disciplinaire adviescommissies ingesteld om een effectieve samenwerking tussen bestuur, bureau en 'het veld' te faciliteren. De disciplinaire adviescommissies, 'tafels' genoemd, bestaan uit onderzoekers. Met de tafels is het onderzoeksveld georganiseerd om het ENW-bestuur te adviseren in het nieuwe NWO.