Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)
NWO-onderdeel

Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

NWO stimuleert excellent onderzoek op het terrein van exacte en natuurwetenschappen. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar.

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) omvat zeven disciplines: Aardwetenschappen, Astronomie, Chemie, Informatica, Levenswetenschappen, Natuurkunde en Wiskunde.

ENW-strategie

ENW heeft op basis van de nieuwe strategie van NWO en input van haar stakeholders in 2018 een strategisch manifest opgesteld getiteld 'Ongebaande paden'.

NWO-instrumenten

Het bestuur van het NWO-domein ENW wil ideeën vanuit het wetenschappelijke veld, die de potentie hebben om uit te groeien tot nieuwe gemeenschappen rond een thema, een kans geven om tot bloei te komen. Het kan hierbij gaan om fundamenteel onderzoek, publiek-private samenwerkingsverbanden, of grote maatschappelijke vragen. Het palet aan financieringsinstrumenten in met name de NWO Open Competitie ENW maakt deze groei mogelijk.


Adviesstructuur ENW

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) heeft in 2017 zeven disciplinaire adviescommissies ingesteld om een effectieve samenwerking tussen bestuur, bureau en 'het veld' te faciliteren. De disciplinaire adviescommissies, 'tafels' genoemd, bestaan uit onderzoekers. Met de adviestafels is het onderzoeksveld georganiseerd om het ENW-bestuur te adviseren in het nieuwe NWO.