Vrije Competitie

De Vrije competitie van Chemische Wetenschappen bestaat uit TOP en ECHO. Deze financieringsvormen zijn in de jaren 2011-2016 aangevuld met extra mogelijkheden op basis van het Sectorplan natuur- en scheikunde.

Met de TOP-subsidies versterkt en vernieuwt Chemische Wetenschappen uitdagende onderzoekslijnen van excellente, gevestigde onderzoeksgroepen. Deze groepen kunnen in maximaal zes jaar baanbrekend nieuw onderzoek doen. 

ECHO-subsidies stimuleren nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek door excellente onderzoekers in de chemie. Daarmee kunnen zij creatieve, risicovolle ideeën uitwerken die de kiem kunnen zijn voor onderzoeksthema’s van de toekomst. TOP en ECHO stimuleren onderzoek in drie hoofdlijnen:

  • Chemistry of Life
  • Chemistry of Materials
  • Chemical Conversion

Meer informatie

Beschikbaar budget TOP/ECHO

De aanvraagronde 2017 is gesloten omdat de beschikbare middelen zijn uitgeput. Aanvragen die na 6 september 2017 zijn ingediend, worden NIET meer in behandeling genomen.

TOP/ECHO-aanvragen kunnen sinds november 2016 ingediend worden in de TOP/ECHO call 2017. Aanvragen kunnen in principe doorlopend tot 31 december 2017 worden ingediend. Er wordt binnen de TOP/ECHO-ronde gestreefd naar een honoreringspercentage van ca. 20%. Wanneer de beschikbare middelen eerder zijn uitgeput, zal deze aanvraagronde voortijdig worden gesloten. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Aanvragen die ingediend worden nadat het aantal is bereikt dat nodig is om op een honoreringspercentage van ca. 20% uit te komen, worden niet meer in behandeling genomen.

Voor de ronde 2017 bedraagt het totaal beschikbare budget circa 7,1 miljoen euro. Voor de ronde 2016 was een vergelijkbaar budget beschikbaar.

TOP/ECHO-laureaten van 2016

TOP/ECHO-laureaten van 2015

Laureaten uit voorgaande jaren