Vrije Competitie

De Vrije competitie van Chemische Wetenschappen bestaat uit TOP en ECHO. Deze financieringsvormen zijn in de jaren 2011-2016 aangevuld met extra mogelijkheden op basis van het Sectorplan natuur- en scheikunde.

Met de TOP-subsidies versterkt en vernieuwt Chemische Wetenschappen uitdagende onderzoekslijnen van excellente, gevestigde onderzoeksgroepen. Deze groepen kunnen in maximaal zes jaar baanbrekend nieuw onderzoek doen. 

ECHO-subsidies stimuleren nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek door excellente onderzoekers in de chemie. Daarmee kunnen zij creatieve, risicovolle ideeën uitwerken die de kiem kunnen zijn voor onderzoeksthema’s van de toekomst. TOP en ECHO stimuleren onderzoek in drie hoofdlijnen:

  • Chemistry of Life
  • Chemistry of Materials
  • Chemical Conversion

Meer informatie

Beschikbaar budget TOP/ECHO call 2018

Vanaf medio november 2017 kunnen TOP- en ECHO-aanvragen doorlopend worden ingediend tot 1 mei 2018, 14.00 uur CEST. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Naar verwachting zullen er vóór 1 mei meerdere behandelrondes worden opgestart.

Voor 2018 bedraagt het totaal beschikbare budget voor de toekenning van TOP- en ECHO-subsidies circa 7,1 miljoen euro. Voor 2017 was een vergelijkbaar budget beschikbaar.

Domeinbrede vrije competitie voor de exacte en natuurwetenschappen op komst

Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor twee nieuwe financieringsinstrumenten van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Binnen de vrije competitie bestaan straks twee domeinbrede instrumenten voor vernieuwend en nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel onderzoek: één instrument voor kleinschalige projecten en investeringen en één voor grootschalige projecten.

>>meer informatie
 

TOP/ECHO-laureaten van 2016

TOP/ECHO-laureaten van 2015

Laureaten uit voorgaande jaren