Studiegroepen

Per 1 december 2018 zijn de studiegroepen chemie vervangen door vier werkgemeenschappen.

Onder wetenschapsterrein Chemische Wetenschappen (CW) zijn vijftien studiegroepen actief. Ze organiseren wetenschappelijke bijeenkomsten en zijn een belangrijk forum voor het chemische onderzoek. Bestuursleden van een studiegroep zijn vaak het aanspreekpunt voor CW voor het betreffende wetenschapsgebied. Zij spelen ook een rol bij de beoordeling in de Vrije Competitie van CW, een subsidieregeling voor risicovol en vernieuwend onderzoek. Voor het organiseren van bijeenkomsten ontvangen de studiegroepen financiële middelen van NWO.

Naar de website van de studiegroepen