Publiek-privaat samenwerken

NWO stimuleert onderzoek in de topsectoren via thematische programma's en voor de chemie ook via een bottom-up fonds voor publiek-private samenwerking. Bij de keuzes voor onderzoeksthema's en publiek-private samenwerkingsverbanden in de chemie zijn de ambities van de Kennis en Innovatie-agenda (KIA) van de Topsector Chemie leidend. Deze liggen op het gebied van:

  • Chemical conversion, process technology & synthesis
  • Chemical nanotechnology and devices
  • Chemistry of advanced materials
  • Chemistry of Life

Deze hoofdlijnen sluiten nauw aan bij de hoofdlijnen van Chemische Wetenschappen. Naast deze ambities onderschrijft de Topsector Chemie de absolute noodzaak om door middel van hoogwaardig grensverleggend wetenschappelijk onderzoek in Nederland nieuwe gebieden van wetenschap en innovatie open te leggen waar in de toekomst nieuwe ambities op kunnen worden gebaseerd.

Zie ook:

Innovatiefonds Chemie

Sinds eind 2012 is NWO met de topsector Chemie tot een werkwijze gekomen om de NWO-middelen voor publiek-private samenwerking (PPS) in de topsector Chemie onder andere in te zetten via het Innovatiefonds Chemie. Het Innovatiefonds Chemie fungeert als een omgeving waarbinnen onderzoekers en bedrijven zelf kunnen aangeven welke nieuwe programma’s nodig zijn. Zij kunnen voor hun bottom-up PPS-initiatieven gebruik maken van verschillende instrumenten (CHIPP, TA, LIFT, KIEM) die in het Innovatiefonds Chemie beschikbaar zijn.

In 2016 is het Innovatiefonds Chemie opengesteld, waarvoor consortia van kennisinstellingen en bedrijfsleven – van grote bedrijven tot MKB – voorstellen kunnen indienen voor publiek-private samenwerkingsprogramma's in de chemie. De chemie bij NWO kan hierbij voortbouwen op jarenlange ervaring met publiekprivate samenwerking in Advanced Chemical Technologies for Sustainability (ACTS) en Technology Areas for Sustainable Chemistry (TASC). 

NWO heeft voor de periode 2016-2017 elf miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Innovatiefonds Chemie.