Internationaal samenwerken

Het wetenschapsterrein Chemische Wetenschappen zoekt actief aansluiting bij internationale initiatieven om de beste onderzoeksgroepen en onderzoekers op het terrein van de chemie bij elkaar te brengen.

Internationale samenwerking is van groot belang voor de sterke positie die Nederland in het chemisch onderzoek heeft. Interactie en samenwerking met de beste buitenlandse onderzoekers verhoogt de kwaliteit van excellente chemische onderzoeksgroepen in Nederland. Om interactie en samenwerking te bevorderen neemt Chemische Wetenschappen initiatieven op Europees en mondiaal niveau.

Europese samenwerking

Om bij de kunnen dragen aan visievorming en prioritering in het chemisch onderzoek op Europees niveau is Chemische Wetenschappen aangesloten bij SusChem, het Europees Technology Platform Sustainable Chemistry en Eurochemistry.

European Research Area netwerken (ERA-NET) waaraan Chemische Wetenschappen deelneemt:

  • ERA-Net Industrial Biotechnology (ERA-IB)
  • ERA-Net Catalytic Processes for Innovative Technology Applications (CAPITA)
  • M-era.net (ERA-Net op het gebied van Materiaalkunde)

Verdere Europese programma's waaraan Chemische Wetenschappen deelneemt:

  • Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire (CECAM)

Mondiale samenwerking