Toegankelijk maken van hoogwaardige faciliteiten

Investeringen

Investeringen in grootschalige infrastructuur zijn van belang om het onderzoek op topniveau te houden. Chemische Wetenschappen sluit aan bij de strategie van de Regiegroep Chemie, welke het nadrukkelijke doel heeft het bewerkstelligen van zwaartepuntkeuzes in onderzoeksonderwerpen waardoor op specifieke plaatsen investeringen voor (grote) apparatuur gerealiseerd worden.

Financiering van infrastructuur door NWO

NWO heeft de volgende instrumenten ter ondersteuning van hoogwaardige infrastructuur:

  • Investeringen NWO-middelgroot stimuleert Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstituten en bibliotheken om te investeren in vernieuwende apparatuur of dataverzamelingen van nationaal of internationaal belang. De aangevraagde bijdrage mag niet hoger zijn dan 1,5 mln. De instelling moet minimaal 25 procent bijdragen aan de kosten van de investering.
  • Grote investeringen doen in vernieuwende apparatuur en dataverzamelingen kan met Investeringen NWO-groot. Via NWO-groot kunnen investeringen in infrastructuur van boven de 1,5 mln euro worden gefinancierd. Met NWO-groot stimuleert NWO investeringen in wetenschappelijke apparatuur of dataverzamelingen die van (inter)nationaal belang zijn.


Andere financieringsinstrumenten en samenwerkingsverbanden

  • ESFRI, The European Strategy Forum on Research Infrastructures, is de Europese variant op de nationale roadmap voor infrastructuur. Het betreft een strategisch instrument om de wetenschappelijke integratie van Europa te ontwikkelen en haar internationale uitstraling te versterken. De open access tot kwalitatief hoogwaardige onderzoeksinfrastructuur ondersteunt de kwaliteit van de activiteiten van Europese wetenschappers, en trekt de beste onderzoekers uit de hele wereld.
  • Door internationaal samen te werken zijn grote faciliteiten in het buitenland toegankelijk voor Nederlandse onderzoekers. Het programma Dutch-Belgian Beamline DUBBLE heeft als doel dat Nederlandse en Vlaamse onderzoekers de gelegenheid krijgen experimenten uit te voeren bij de synchrotron stralingsfaciliteit in Grenoble.

Zie voor nieuws over investeringen en hoe aan te vragen de bovenstaande links.

Overzicht chemische onderzoeksfaciliteiten

Download een overzicht van onderzoeksfaciliteiten binnen de chemie (NWO-groot, Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten, ESFRI, andere vormen van internationale samenwerking).