De drie hoofdlijnen

Chemistry of Life

Deze hoofdlijn houdt zich bezig met het doorgronden van de levende natuur, het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, het moleculair onderzoeken van het menselijke lichaam en cellulaire processen in levende organismen in het algemeen. Daarnaast staan het gebruiken en veranderen van biologische processen en bio-mimicry staan centraal in deze lijn. Wetenschappers uit de biochemie, structuuranalyse, chemische biologie en synthetische biologie, delen van de organische, bioanorganische, de analytische en macromoleculaire chemie vinden hun uitdagingen in deze hoofdlijn.Chemistry of Materials

Deze hoofdlijn richt zich op het gecontroleerd ontwikkelen van nieuwe klassen van materialen met behulp van nanotechnologie of zelfassemblage op basis van atomair inzicht, macroscopisch gedrag en nieuwe theoretische en spectroscopische technieken. Geavanceerde biologisch afbreekbare en biobased materialen met specifieke eigenschappen behoren ook tot deze hoofdlijn, samen met het begrijpen en controleren van complexe vormen van materie, complexe functionele systemen en systems chemistry. Interacties tussen de individuele entiteiten (moleculen, cellen) van complexe organische, anorganische en hybride systemen leiden via zelforganisatie op verschillende lengte en tijdschalen tot nieuwe eigenschappen. Wetenschappers uit de fysische chemie, polymeerchemie, de chemie van de vaste stof en materiaalkunde, delen van de organische chemie en spectroscopie en theorie, alsmede zachte gecondenseerde materie herkennen zich in deze hoofdlijn.Chemical Conversion

De chemie in deze hoofdlijn wordt gekenmerkt door het zo efficiënt mogelijk omgaan met grondstoffen en energie en het ontwikkelen van nieuwe technologieën om chemische producten te maken. De ontwikkeling van nieuwe chemische synthese- en katalysemethoden, -processen en -producten staat centraal. Ook het analyseren en scheiden van nieuwe producten op de modernste wijze met nieuwe inzichten uit de biologie, materiaalkunde en fysica en het garant staan voor een meer duurzame samenleving kenschetsen onderzoek in deze hoofdlijn. Biotechnologie en reactorontwerp zijn nog maar twee voorbeelden die van groot belang zijn voor de procestechnologie; de katalyse streeft de hoogste atoomefficiëntie en selectiviteit in een chemisch proces na terwijl geavanceerde synthesemethoden de basis vormen voor nieuwe functionele moleculen en materialen. Hiermee zal de chemie een belangrijke basis leggen voor de nieuwe en duurzame maakindustrie van de toekomst. Wetenschappers uit de procestechnologie, de katalyse en delen van de organische, de polymeerchemie en de analytische chemie herkennen zich in deze hoofdlijn.