Chemische Wetenschappen

Het wetenschapsterrein Chemische Wetenschappen (CW) stimuleert vernieuwend fundamenteel, strategisch en toepassingsgericht onderzoek. Dit gebeurt onder meer door financiering van onderzoeksprojecten en -programma's en het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten.

De vijftien CW Studiegroepen, die zich ieder richten op een specifiek onderzoeksveld, zijn daarbij van groot belang. De CW Studiegroepen komen jaarlijks bij elkaar tijdens de chemieconferentie CHAINS.

De chemie is verweven met de wereld om haar heen. Innovatie ontstaat vaak op het snijvlak van disciplines, of waar fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek elkaar raken. Chemie bij NWO overstijgt de grenzen van disciplines en brengt wetenschap en maatschappij bijeen. Binnen Nederland, en waar nodig ook daarbuiten.

De zwaartepunten van het chemisch onderzoek liggen in drie hoofdlijnen en is terug te vinden in de koers chemie 2015-2018.
 

  • Chemistry of Life
  • Chemistry of Materials
  • Chemical Conversion

De resultaten van het onderzoek dat Chemische Wetenschappen financiert, komen ten goede aan de wetenschap, publieke en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Transitie

De NWO-organisatie verandert ingrijpend. Onderdeel van de nieuwe governance is dat de huidige wetenschapsgebieden en stichtingen van NWO per 1 januari 2017 worden geclusterd tot vier domeinen. Chemische Wetenschappen zal opgaan in het domein Exacte en Natuurwetenschappen. Lees het transitiebericht van Ben Feringa namens het aftredende gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen.

Lees verder

Strategie Chemische Wetenschappen

De strategie van Chemische Wetenschappen sluit aan bij de NWO uitdagingen:

  • Investeren in talent en vrij onderzoek
  • Bevorderen van kennisbenutting
  • Internationaal samenwerken
  • Toegankelijk maken van hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten

Meer over de strategie van Chemische Wetenschappen