ARC CBBC

ARC CBBC - Funderend onderzoek voor de samenleving

Het Advanced Research Center voor chemische bouwstenen, ARC CBBC, is een nationaal onderzoekscentrum voor onderzoek naar complexe chemie- en energievraagstukken die gepaard gaan met het groeiende beroep op de eindige voorraad grondstoffen.

NWO is mede grondlegger van ARC CBBC, het onderzoekscentrum waarin wetenschappelijke sterktes worden verbonden aan maatschappelijke uitdagingen. Met ARC CBBC geeft NWO in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven invulling aan de snellere en effectievere toepassing van onderzoeksresultaten door het bevorderen van kennisbenutting.

Bouwstenen voor de wereld in 2050

De Verenigde Naties verwachten dat de wereldbevolking tegen 2050 toeneemt tot ongeveer 9 miljard mensen. Deze groei doet een zwaar beroep op de voorraad grondstoffen en vormt een uitdaging voor de duurzaamheid en voor de leefbaarheid in stedelijke gebieden, waar naar schatting 70% van de wereldbevolking zal wonen. Het vinden van oplossingen is een grote uitdaging, waarvoor grensverleggend multidisciplinair onderzoek en nieuwe samenwerkingsverbanden nodig zijn. De overheid, universiteiten en het bedrijfsleven hebben het initiatief genomen om complexe chemie- en energievraagstukken gerelateerd aan deze uitdaging op te pakken in het Advanced Research Center voor chemische bouwstenen, ARC CBBC.

Het onderzoekscentrum  formeert onderzoeksgroepen rond drie pijlers:

  • Energiedragers
  • Functionele materialen & Specialties
  • Coatings

Het beste wat Nederland te bieden heeft

ARC CBBC is een onderzoekscentrum bestaande uit drie hub-locaties aan de universiteiten van Groningen, Utrecht en Eindhoven waarmee complementaire expertises landelijk via hub-locaties worden samengebracht. ARC CBBC staat als nationaal onderzoekscentrum open voor excellente onderzoekers verbonden aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen. Het onderzoekscentrum brengt industriële en academische sterktes die Nederland te bieden heeft op het vlak van katalyse, synthese, macromoleculaire chemie en procestechnologie bij elkaar, en verbindt daarmee landelijk verschillende interdisciplinaire expertises aan Nederlandse kennisinstellingen met elkaar en met het bedrijfsleven.

NWO- voorzitter Jos Engelen: “ARC CBBC is gebaseerd op excellentie en gezamenlijk overeengekomen onderzoeksprogramma's, en daarmee een sterke troef voor wetenschap en innovatie in Nederland en daarbuiten”

ARC CBBC herbergt een sterke vertegenwoordiging van de chemische sector in Europa en Nederland. De industriële partners die mede aan de basis staan van ARC CBBC zijn prominent aanwezig in Europa zowel op het gebied van productie als in onderzoek en innovatie.

 

Kennisketen

ARC CBBC beslaat de gehele kennisketen: van pionierend onderzoek naar nieuwe chemische conversies en functionele materialen tot aan de ontwikkeling van nieuwe processen en producten gericht op energie-efficiënte processen, nieuwe wegen naar bestaande of innovatieve producten, gebruik van duurzame en groene materialen, en alternatieve energiedragers en componenten voor chemische bouwstenen. ARC CBBC heeft door het omvatten van de gehele kennisketen als doel om een Advance Research Center met hoge impact te worden door het leveren van oplossingen voor de koolstof- en energie-efficiënte economie van de toekomst.

Geschiedenis

Het onderzoekscentrum werd in 2016 opgericht onder de naam Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium. Het onderzoekscentrum is gevestigd op drie hub-locaties: Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven. ARC CBBC wil een nationaal faciliterende en leidende rol  vervullen in het funderend onderzoek naar chemische bouwstenen voor energiedragers, functionele materialen en coatings.


Website

Nieuws

Contact

Postadres
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht
The Netherlands

Contactpersoon NWO:
Mark Schmets, T: 06 30369239, E: m.schmets@nwo.nl