Aard- en Levenswetenschappen

NWO financiert en stimuleert binnen het domein Exacte en Natuurwetenschappen hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de aard- en levenswetenschappen.

NWO organiseert een open competitie voor de allerbeste onderzoeksideeën en stimuleert individueel onderzoekstalent in verschillende fases van hun loopbaan. Voor de aard- en levenswetenschappen ontwikkelt NWO onderzoeksprogramma's binnen de topsectoren, vooral Agri&Food, Water, en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. NWO heeft enkele aparte thematische programma's op dit wetenschapsterrein en een investeringsprogramma voor een hoogwaardige infrastructuur ten behoeve van toponderzoek.

 

Breed onderzoeksterrein

NWO stimuleert met project- en programmafinanciering excellent onderzoek dat bijdraagt aan een diepgaand wetenschappelijk begrip van de aarde en het leven. Het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de aard- en levenswetenschappen is breed en actueel.

De aard- en levenswetenschappen raken aan alle facetten van het leven op aarde, zoals complexe en dynamische processen in de vaste aarde, de oceanen, de atmosfeer, de levende natuur, en in organismen inclusief de mens. De processen spelen zich af op tijdschalen van tientallen miljoenen jaren in de geologie tot nanoseconden wanneer het gaat om moleculaire mechanismen in levende cellen.

Vooruitgang in de technologie van satellieten en diepe boringen tot imaging technologieën en bioinformatica leiden tot een grote versnelling in het onderzoek.

Organisatie

De aard- en levenswetenschappen vallen sinds 1 januari 2017 onder het NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen. Daarvoor was er vanaf 1998 het NWO-gebied ALW, dat weer ontstond uit  een fusie van de Stichting Levenswetenschappen (SLW) en de stichting Geologische, Oceanografische - en Atmosferische wetenschappen (GOA).

Financieringsinstrumenten


Programma's