Bestuur Aard- en Levenswetenschappen

Tot 1 januari 2017 was er een apart bestuur voor NWO Aard- en Levenswetenschappen. Dit gebiedsbestuur bestond uit de volgende bestuursleden:

Dhr. prof. dr. ir. Jacob T. Fokkema (voorzitter)
Hoogleraar Toegepaste geofysica, TU Delft

Mw. prof. dr. ir. Ivonne M.C.N. Rietjens
Hoogleraar Toxicologie, Universiteit Wageningen

Dhr. prof. dr. Arnold J.M. Driessen
Hoogleraar Moleculaire Microbiologie, Universiteit Groningen

Mw. dr. ir. Sjoukje Heimovaara
Directeur R&D Royal Van Zanten

Mw. prof.dr. Suzanne Hulscher
Hoogleraar water engineering & management, Universiteit Twente

Dhr. prof. dr. Bart J.J.M. van den Hurk
Buitengewoon Hoogleraar Meteorologie, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, De Bilt

Dhr. prof. dr. Jeannot Trampert
Hoogleraar Geofysica en Seismologie, Universiteit Utrecht

Dhr. drs. Dick van der Kroef (secretaris)
NWO Aard- en Levenswetenschappen