Adviesraad NWO

NWO heeft een adviesraad die de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd kan adviseren over voor NWO relevante ontwikkelingen in samenleving en wetenschap.

De instelling van een adviesraad is een uitvloeisel van de transitie naar een nieuw NWO en vastgelegd in het bestuursreglement.

De adviesraad kan door de raad van bestuur worden geconsulteerd bij de totstandkoming van het instellingsplan en organiseert jaarlijks in opdracht van de raad van bestuur een brede thematische discussie- of strategiebijeenkomst waarbij derden worden uitgenodigd.

Samenstelling

De adviesraad bestaat uit maximaal tien personen en vergadert tenminste tweemaal per jaar. Zij worden niet uitgenodigd zitting te nemen in de adviesraad als vertegenwoordiger van hun organisatie, maar op grond van hun expertise en ervaring.

De leden worden voor een termijn van vier jaar benoemd door de raad van bestuur. Ministeries zijn niet in de adviesraad vertegenwoordigd – zij hebben immers direct invloed via de benoeming van de RvB en RvT-leden en de opdrachtgever-opdrachtnemer relaties.

Leden

In overleg met de raad van toezicht heeft de raad van bestuur de volgende leden benoemd:

  1. Tim de Zeeuw, hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de UL
  2. Corien Prins, hoogleraar Recht en Informatisering aan de UT, voorzitter van de WRR
  3. Gerard van der Steenhoven, directeur-generaal KNMI
  4. Marcel Wubbolts, CTO Corbion
  5. Pim van der Feltz, CEO Google Nederland
  6. Kim Putters, directeur SCP
  7. Farah Karimi, dir. OxfamNovib
  8. Els van der Plas, directeur Nationale Opera & Ballet
  9. Wim van der Donk, Commissaris der Koning Noord-Brabant
  10. Aart-Jan de Geus, vz. CvB Bertelsman Stiftung