Nieuw NWO: financieringsinstrumenten

Gevolgen voor aanvragers

Een belangrijke doelstelling van het nieuwe NWO is om de instrumenten van de verschillende domeinen beter op elkaar af te stemmen, domeinoverstijgende programmering te vergemakkelijken en om het voor wetenschappers duidelijker te maken bij welk loket ze terecht kunnen met hun onderzoeksidee├źn.

Dit zal vooral merkbaar zijn bij de nieuwe financieringsinstrumenten. Voor het aanpassen van de bestaande financieringsinstrumenten gelden voor alle onderdelen van NWO de volgende spelregels: lopende instrumenten blijven in essentie onveranderd in de lucht, totdat een besluit over aanpassing of opheffing wordt genomen. De aanpassing of opheffing wordt pas van kracht ten minste zes maanden nadat deze is gecommuniceerd via onder meer de website en nieuwsbrieven van NWO. Onderzoekers kunnen zich zo tijdig voorbereiden op veranderingen in de procedures. De ambitie is om de nieuwe financieringsinstrumenten uiterlijk 1 januari 2018 te laten starten

Kijk voor meer informatie voor wat betreft de gevolgen voor specifieke financieringsinstrumenten op de overzichtspagina van het betreffende  instrument.