Nieuw NWO

NWO verandert. De grootste aanpassing is dat bij het in werking treden van de nieuwe NWO-wet op 1 februari 2017 NWO een structuur heeft met een Raad van Bestuur, een aparte NWO-Institutenorganisatie (NWO-I) en drie domeinen die nauw met elkaar verbonden zijn: Exacte en Natuurwetenschappen (voormalig EW, CW, ALW, N/FOM), Toegepaste en Technische Wetenschappen (voormalig TW/STW) en Sociale en Geesteswetenschappen (voormalig MaGW en GW).

Integratie ZonMw

Het is de intentie dat NWO en het huidige ZonMw per 1 januari 2019 integreren in een nieuwe organisatie. ZonMw zal dan het domein Zorgonderzoek en Medische wetenschappen worden. De voorzitter van ZonMw is al wel vanaf 1 februari 2017 volwaardig lid van de Raad van Bestuur van NWO.

Toegerust voor de toekomst

Het nieuwe NWO wordt flexibeler, slagvaardiger, meer op samenwerking gericht en gaat beter inspelen op ontwikkelingen in de wetenschap én maatschappij. Vanuit de één NWO-gedachte is een belangrijk doel van de transitie om meer over disciplinaire grenzen heen te werken vanuit één samenhangende programmering. NWO heeft bovendien de ambitie om meer dan voorheen een agendabepalende rol in het Nederlandse wetenschapsbeleid op te eisen. Deze transitie zorgt dat het vernieuwde NWO ook in de toekomst goed blijft toegerust om haar kerntaken uit te voeren: financiering en vernieuwing van het wetenschappelijk en toegepast onderzoek in Nederland en het bestuur en beheer van nationale onderzoeksinstituten.

Institutenorganisatie

NWO-I zorgt voor ondersteuning van de acht NWO-instituten en onderzoekscentrum ARCNL en werkt nauw samen met de domeinen. NWO-I is gepositioneerd onder de Raad van Bestuur. De institutenorganisatie herbergde op 1 januari 2017  de voormalige FOM-instituten AMOLF, DIFFER, Nikhef en onderzoekscentrum ARCNL. Vanaf 2018 sluiten ook de overige NWO-instituten ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON aan.

Aanleiding

In de Wetenschapsvisie 2025, keuze voor de toekomst stelt het kabinet dat de uitgangspositie van de Nederlandse wetenschap goed is. Nederland mag trots zijn op de wetenschap en de wetenschappers. Wel is er meer samenwerking en verbinding nodig om in de wetenschappelijke voorhoede te blijven en de bijdrage aan de samenleving verder te vergroten. Dit uitgangspunt is leidend geweest voor de NWO-strategie 2015-2018 en – in het verlengde daarvan – voor de nieuwe governance en organisatie van NWO. Het nieuwe organisatiemodel is tot stand gekomen op basis van een brede discussie met wetenschappers en partners van NWO.

Organogram NWO per 1 januari 2017

Organogram van NWO. Klik voor een grotere versieOrganogram van NWO. Klik voor een grotere versie