Nieuw NWO

NWO verandert. De grootste aanpassing is dat bij het in werking treden van de nieuwe NWO-wet op 1 februari 2017 NWO een structuur heeft met een raad van bestuur, een aparte NWO-Institutenorganisatie (NWO-I) en drie domeinen die nauw met elkaar verbonden zijn: Exacte en Natuurwetenschappen (voormalig EW, CW, ALW, N/FOM), Toegepaste en Technische Wetenschappen (voormalig TW/STW) en Sociale en Geesteswetenschappen (voormalig MaGW en GW).

Vereenvoudiging financieringsinstrumenten

NWO implementeert in de loop van 2018 in alle domeinen een vereenvoudigd financieringsinstrumentarium. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor de eerste calls die volgens dit nieuwe model zijn vormgegeven. NWO en ZonMw kondigen wijzigingen in lopende instrumenten tenminste zes maanden voordat de wijziging in gaat aan via hun websites.


Integratie ZonMw

Sluitstuk van de transitie van NWO is de integratie van NWO en het huidige ZonMw per 1 januari 2019 integreren in een nieuwe organisatie. ZonMw zal dan het domein Zorgonderzoek en Medische wetenschappen worden. De voorzitter van ZonMw is sinds 1 februari 2017 volwaardig lid van de raad van bestuur van NWO.

Toegerust voor de toekomst

Het nieuwe NWO wordt flexibeler, slagvaardiger, meer op samenwerking gericht en gaat beter inspelen op ontwikkelingen in de wetenschap én maatschappij. Vanuit de één NWO-gedachte is een belangrijk doel van de transitie om meer over disciplinaire grenzen heen te werken vanuit één samenhangende programmering. NWO heeft bovendien de ambitie om meer dan voorheen een agendabepalende rol in het Nederlandse wetenschapsbeleid op te eisen. Deze transitie zorgt dat het vernieuwde NWO ook in de toekomst goed blijft toegerust om haar kerntaken uit te voeren: financiering en vernieuwing van het wetenschappelijk en toegepast onderzoek in Nederland en het bestuur en beheer van nationale onderzoeksinstituten.

NWO-I, Institutenorganisatie van NWO

Sinds 1 januari 2017 is de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) omgevormd tot de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I). NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, werkt nauw samen met de NWO-domeinen en omvat de voormalige FOM-instituten AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef en de ruim 200 universitaire werkgroepen van de voormalige FOM-projecten. Vanaf 1 januari 2018 fuseren de andere NWO-instituten met NWO-I: ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON. Het bureau van NWO-I ondersteunt alle instituten.


Organogram NWO per 1 januari 2017

Organogram van NWO. Klik voor een grotere versieOrganogram van NWO. Klik voor een grotere versie