Samenspel binnen de Nederlandse wetenschap

De verantwoordelijkheid voor het nationale wetenschaps- en innovatiebeleid ligt bij de ministeries van OCW en EZ. Daarnaast spelen verschillende partijen een belangrijke rol:

  • De universiteiten zijn de grootste wetenschapsorganisaties en zorgen voor de basisvoorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland en de verbinding tussen onderzoek en hoger onderwijs, mogelijk gemaakt door basisfinanciering van het ministerie van OCW.
  • NWO is de nationale onderzoeksfinancier met OCW als belangrijkste opdrachtgever. NWO heeft als opdracht het versterken en bevorderen van kwaliteit en vernieuwing in het wetenschappelijk onderzoek aan de Nederlandse universiteiten en nationale onderzoeksinstituten, en het bevorderen van de impact van wetenschap op de samenleving en economie.
  • De KNAW vervult als onafhankelijk genootschap van wetenschappers de rol van ‘geweten’ van de wetenschap, is onafhankelijk adviseur van de overheid en beheert meerdere nationale onderzoeksinstituten.
  • De grote nationale instituten voor toegepast onderzoek (TO2-instituten) vormen met universiteiten en hogescholen een belangrijke schakel tussen fundamentele wetenschap, praktijkgericht en toegepast onderzoek en innovatie.
  • Ministeries, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn medefinanciers van en partners bij onderzoek, identificeren de behoeften aan nieuwe kennis en zijn de drijvende krachten in de toepassing ervan.

Zie ook