Missie en visie

De missie van NWO is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse met wetenschappelijke en maatschappelijke impact. NWO behoudt daarbij de focus op fundamenteel onderzoek. NWO heeft voor 2019-2022 vijf ambities geformuleerd waarlangs zij haar missie gaat verwezenlijken.

Visie: verbindende rol

NWO bevordert excellent, nieuwsgierigheidsgedreven disciplinair, interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek. NWO richt zich daarbij op alle wetenschappelijke disciplines en op de hele kennisketen, met nadruk op fundamenteel onderzoek. NWO verbindt onderzoekers uit verschillende disciplines, uit de gehele kennisketen en brengt onderzoekers en maatschappelijke partners bij elkaar. NWO financiert personele en materiële kosten voor wetenschappelijk onderzoek en kennisbenuttingsactiviteiten van Nederlandse universiteiten en publieke onderzoeksinstituten. Voor de eigen kennisagenda’s en kennisvragen nodigt NWO partners uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties uit om bij te dragen aan de programmering, uitvoering en medefinanciering van onderzoek.

Kernwaarden

NWO werkt vanuit de kernwaarden grensverleggend, betrokken, betrouwbaar en verbindend.

 • Grensverleggend
  NWO pioniert en verlegt de grenzen van bestaande kennis, toepassingen en processen
 • Betrokken
  NWO anticipeert op ontwikkelingen in de wetenschap en in de maatschappij
 • Betrouwbaar
  NWO doet wat zij belooft, is integer, transparant en zorgvuldig
 • Verbindend
  NWO heeft een open houding en verbindt actoren, expertises en agenda’s

NWO: flexibel, slagvaardig en verbindend

In de periode 2019-2022 staan vijf ambities centraal. De afzonderlijke organisatieonderdelen van NWO dragen bij aan de realisatie van deze ambities. Dit doen zij vanuit de hun geëigende (verbindende, financierende en/of uitvoerende) rollen. Zij stemmen hierbij hun activiteiten af op de behoefte, expertise en kennis van de Nederlandse wetenschap en samenleving.