Missie en visie

Missie en visie

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zet zich in voor een sterk wetenschapsstelsel in Nederland door kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap te bevorderen. Onze overtuiging is dat wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan onze welvaart en welzijn en in onze groeiende behoefte aan kennis voorziet: om maatschappelijke uitdagingen tegemoet te treden, voor economische ontwikkeling en om onszelf en de wereld beter te begrijpen.

Internationaal

Wetenschap anno 2017 kent weinig grenzen. Onderzoeksgroepen werken internationaal samen en talentvolle onderzoekers gaan naar de plekken waar zij hun ambities het beste kunnen realiseren. Nieuwe vakgebieden ontstaan in reactie op nieuwe uitdagingen en door nieuwe onderzoeksmethoden die mogelijk zijn door technologische vooruitgang. De Nederlandse wetenschap staat internationaal hoog aangeschreven  en draagt actief bij aan de internationale ontwikkelingen.

Ruimte voor creativiteit

Daarbij is ruimte nodig voor de idee├źn van talentvolle onderzoekers die met hun passie en creativiteit de drijvende kracht zijn achter nieuwe ontdekkingen en toepassingen voor de samenleving. En waarbij samenwerking over landsgrenzen en disciplines de wetenschap verbindt en versterkt.

Verbonden wetenschap

Moderne wetenschap is verbonden met onderwijs, met partijen in de samenleving en met het bedrijfsleven.  Kennis delen en samenwerken met mensen en organisaties buiten de wetenschap behoort steeds meer tot het werk van de wetenschapper. Deze samenwerking legt de basis voor innovatie en de maatschappelijke impact van wetenschap.

NWO zet zich in om de samenwerking in de wetenschap, maar ook tussen wetenschappers en belanghebbenden in de maatschappij te bevorderen. Door partijen samen te brengen, door in samenwerking en in samenhang onderzoek te programmeren en door strategievorming te bevorderen.

Het beste onderzoek

Daarom financiert NWO alleen het beste onderzoek, zowel onderzoek uit nieuwsgierigheid als onderzoek naar vraagstukken die de wereld bezighouden. Waarbij via peer review onafhankelijke en deskundige experts uit de hele wereld worden ingezet bij de beoordeling en selectie.

Strategie

Hoe we de komende jaren onze doelen willen bereiken, staat in de NWO-strategie 2015-2018.

Kader

Onze taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de NWO-wet.  Door de transitie die NWO in 2015-2016 heeft doorgemaakt, is per 1 februari 2017 ook een nieuwe NWO-wet  van kracht.  Als zelfstandig bestuursorgaan valt NWO onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW. Centraal in de uitvoering van onze taken staan kwaliteit, zorgvuldigheid, openheid en effici├źntie.