Financieringslijnen

Om samenwerking te bevorderen harmoniseert NWO de huidige subsidie-instrumenten zoveel mogelijk. Hierdoor krijgen onderzoekers, ongeacht het onderzoeksdomein, zoveel mogelijk identieke randvoorwaarden. Zo wordt het makkelijker, zowel voor aanvragers als voor NWO, om meer over de grenzen van disciplines en domeinen heen te werken.

NWO biedt een beperkt palet van instrumenten aan met een overzichtelijk aantal modules. Deze modules kunnen worden gecombineerd, al naar gelang de doelen van het programma of de call. Op deze wijze blijft flexibiliteit mogelijk voor de verschillende behoeften van de verschillende disciplines.

Doelstelling per financieringslijn

De harmonisatie van instrumenten levert het volgende palet op, waarbij elke financieringslijn een onderscheiden doelstelling heeft:

 1. Talentprogramma
  Nieuwsgierigheidsgedreven ongebonden onderzoek gericht op onderzoekstalent
 2. Open competitie
  Nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek
 3. Programma's voor wetenschappelijke of maatschappelijke doorbraken
  Grootschalige programma's op basis van de Nationale Wetenschapsagenda, de Kennis- en Innovatieagenda's en departementale kennisagenda's, waar relevant in samenwerking met publieke en/of private stakeholders
 4. PPS
  Projecten of programma's in samenwerking met externe publieke en/of private partijen
 5. Specifieke programma's
  Projecten of programma's in het kader van onder meer het Merian Fund met derde landen, het Nederlands Polair Programma, het programma Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek, het Caribisch onderzoeksprogramma en de langjarige strategische programma's van de NWO-instituten
 6. Infrastructuur
  Realiseren van grootschalige infrastructuur

Modules

In de meeste gevallen zullen de programma's en projecten uit bovenstaande financieringslijnen worden opgebouwd met de volgende modules:

 • Personeel
  aio/PhD, postdoc, onderzoeker, niet-wetenschappelijk personeel
 • Materieel
 • Investeringen
  infrastructuur, databestanden
 • Kennisbenutting
 • Internationalisering
 • Citizen Science

Meer informatie