Sociale Infrastructuur Agenda (SIA) | NWO-bijdrage 2018-2019

In het kader van het topsectorenbeleid is in 2011 ook de Sociale Infrastructuur Agenda (SIA) gelanceerd. De overkoepelende missie van de topsectoren heeft een grotere kans van slagen wanneer onderliggende maatschappelijke uitdagingen effectief aangepakt worden. Kennis- en interdisciplinaire samenwerking van de sociale en geesteswetenschappen met andere disciplines is essentieel voor inzicht in en kennis voor grote maatschappelijke vraagstukken. De SIA heeft een sterke verbinding met de NWA-routes, in het bijzonder de route 'Op weg naar veerkrachtige samenlevingen', en met de topsectoren.

Cover image