NWO-jaarverslag 2016

NWO profileert zich in de strategie 2015-2018 sterker dan voorheen als een verbinder van wetenschap, samenleving en bedrijfsleven.

Cover image