NWO Jaarverslag 2015

In 2015 lanceerde NWO haar nieuwe strategie voor de periode 2015-2018. Hierin profileert zij zich sterker dan voorheen als een verbinder van wetenschap, samenleving en bedrijfsleven. De nieuwe strategie zorgt voor continuïteit in de uitvoering van ons beleid én voor veel vernieuwing. Continuïteit was er vooral in de uitvoering van onze kerntaak: het financieren van het beste wetenschappelijke onderzoek. NWO ontving ruim 5.500 onderzoeksaanvragen, aan bijna 1.400 werd financiering toegekend. Met hun beurs kunnen onderzoekers, in verschillende stadia van hun loopbaan, zich de komende jaren richten op belangrijke wetenschappelijke vraagstukken.

Cover image


Online jaarverslag 2014

U kunt ook online door het jaarverslag 2014 browsen. Kijk op