NWO Jaarverslag 2009

Het jaar 2009 was het derde in de strategieperiode van Wetenschap gewaardeerd! (2007-2010). Terwijl talrijke initiatieven uit de vigerende strategienota tot wasdom kwamen, zette NWO alweer een ferme stap richting de planperiode na 2010.

Cover image