NWO Jaarverslag 2007

In 2006 presenteerde NWO haar strategie voor de periode 2007-2010: Wetenschap gewaardeerd! NWO constateerde daarin, samen met haar partners in wetenschap en maatschappij, dat we in Nederland worstelen met een aantal knelpunten in het kennissysteem. Knelpunten die aangepakt moeten worden, willen we als Nederland ook in de toekomst optimaal blijven presteren.

Cover image