NWO Jaarverslag 2006

Dit Jaarverslag 2006 bevat de formele bestuurlijke verantwoording over 2006 van het Algemeen Bestuur van NWO, op basis van de prestatie-indicatoren en de jaarrekening. Het Jaarverslag is in het bijzonder bedoeld voor de opdrachtgevers van NWO en haar bestuurlijke relaties in de wetenschap.

Cover image