NWO Jaarverslag 2005

Het jaar 2005 was voor NWO een cruciaal jaar: 2005 was het laatste jaar van de strategische periode Thema’s met Talent en tevens het jaar waarin de NWO-strategie 2007–2010 werd voorbereid. Een jaar van vooruitgang en resultaten, maar ook van bezinning.

Cover image