NWO-jaarverslag 2017

2017 is het derde jaar van de strategieperiode 2015-2018. In deze periode richt NWO zich nog nadrukkelijker dan voorheen op haar rol als verbinder van wetenschap, samenleving en bedrijfsleven.

Cover image