Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs | Strategie, ontwikkeling en effecten | Functioneren van besturen

Dit eindrapport is het derde rapport van het themaproject ‘Het functioneren van besturen’ van de BOPO onderzoekslijn Educational Governance. (PDF, 71 pagina's)

Cover image