Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs | Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen

In dit rapport wordt, aansluitend op het inhoudelijke rapport van COOL Speciaal (Ledoux e.a.,2012b), verslag gedaan van een reeks secundaire analyses op bestaande onderzoeksdata met als doel een stand van zaken te geven rond de situatie van zorgleerlingen in het primair onderwijs in Nederland. (PDF, 236 pagina's)

Cover image