Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs | Op de drempel van Passend onderwijs

Beleid en aanbod rond specifieke onderwijsbehoeften in zes samenwerkingsverbanden. (PDF, 222 pagina's)

Cover image