Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs | Effecten van het trainings en begeleidingstraject 'Streef: Gebruik maken van opbrengsten'

Om te onderzoeken in welke mate en hoe leerkrachten de gegevens die zij kunnen ontlenen aan het Cito-leerlingvolgsysteem gebruiken en om te onderzoeken wat de effecten zijn op de vorderingen van leerlingen als leerkrachten als team geschoold worden in een beter gebruik daarvan is in het schooljaar 2010-2011 op 40 scholen een interventie uitgevoerd. (PDF, 52 pagina's )

Cover image