Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs | Effecten van deelname aan en kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie op de ontwikkeling van kinderen

Een hogere dubbele bezetting op de groep gaat samen met hogere scores op taal, vergeleken met geen of een lagere dubbele bezetting. Dit blijkt uit een onderzoek naar deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de latere ontwikkeling van kinderen. (PDF, 127 pagina's)

Cover image