Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs | Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen

De resultaten uit twee onderzoeken naar voor- en vroegschoolse educatie, uitgevoerd in opdracht van de Programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO) zijn samengevat in een brochure. (PDF, 34 pagina's)

Cover image