Toekomstgerichte geesteswetenschappen. Op weg naar nieuwe balans

Implementatienota NWO-strategie 2015-2018

NWO Geesteswetenschappen geeft uitvoering aan de NWO-brede strategienota 2015-2018. Op basis van deze strategienota is door het bestuur van NWO Geesteswetenschappen een strategisch plan opgesteld.

Cover image