Samenstelling besturen NWO-koepel 2015

NWO wordt bestuurd door een algemeen bestuur, met daaronder verschillende decentrale besturen gericht op een deelterrein van de wetenschap. Hieronder volgt een overzicht van alle leden die in 2015 deel uitmaakten van een NWO-bestuur en hun affiliaties.

Algemeen Bestuur

 • Dhr. prof. dr. J.J. Engelen (voorzitter), Universiteit van Amsterdam
 • Mw. prof. dr. F.M.G. de Jong (vicevoorzitter), Universiteit Twente en Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Dhr. prof. dr. C.P. Veerman, Tilburg University en Bracamonte B.V.
 • Mw. prof. dr. M. de Visser, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam

Secretaris: dhr. drs. J.H. de Groene, algemeen directeur

Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen (ALW)

 • Dhr. prof. dr. ir. J.T. Fokkema (voorzitter), Technische Universiteit Delft
 • Mw. prof. dr. ir. I.M.C.N. Rietjens, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • Dhr. prof. dr. A.J.M. Driessen, Rijksuniversiteit Groningen
 • Mw. dr. ir. S. Heimovaara, Royal Van Zanten
 • Mw. prof. dr. S.J.M.H. Hulscher, Technische Universiteit Twente
 • Dhr. prof. dr. B.J.J.M. van den Hurk, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en Vrije Universiteit Amsterdam
 • Mw. prof. dr. M. Oitzl, Universiteit van Amsterdam (tot 1-11-2015)
 • Dhr. prof. dr. N.M. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam (tot 1-7-2015)
 • Dhr. prof. dr. J.A. Trampert, Universiteit Utrecht

Secretaris: dhr. drs. D.A. van der Kroef, wnd. directeur ALW

Gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen (CW)

 • Dhr. prof. dr. B.L. Feringa (voorzitter), Rijksuniversiteit Groningen
 • Dhr. prof. dr. J.H. de Winde (vicevoorzitter), Universiteit Leiden
 • Dhr. prof. dr. J.H.J. Hoeijmakers, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Dhr. prof. dr. K. Lammertsma, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Dhr. dr. ir. B.J. Lommerts, Latexfalt
 • Mw. prof. dr. T.K. Sixma, Nederlands Kanker Instituut
 • Dhr. prof. dr. ir. B.M. Weckhuysen, Universiteit Utrecht
 • Dhr. dr. M.G. Wubbolts, DSM
 • Vacature

Secretaris: dhr. dr. L.B.J. Vertegaal, directeur CW

Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen (EW)

 • Dhr. prof. dr. A. Doelman (voorzitter), Universiteit Leiden en Lorentz Center
 • Mw. prof. dr. E.F. van Dishoeck (vicevoorzitter), Universiteit Leiden, Sterrenwacht
 • Dhr. H.J. van Dorenmalen, algemeen directeur IBM, Chairman van IBM Europa
 • Dhr. Prof. dr. ir. R.L. Lagendijk, Technische Universiteit Delft

Secretaris: dhr. dr. L.B.J. Vertegaal, directeur EW

Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen (GW)

 • Dhr. prof. dr. M.R. Prak (voorzitter), Universiteit Utrecht
 • Mw. prof. dr. J.F.T.M. van Dijck, Universiteit van Amsterdam (tot 1-5-2015)
 • Mw. prof. dr. P. Fikkert, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. R.R. Ganzevoort, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Mw. prof. dr. A.J.A.C. Korte, Universiteit Utrecht (tot 1-2-2015)
 • Prof. dr. ir. A.W.M. Meijers, Technische Universiteit Eindhoven
 • Dhr. H. Pabbruwe, Koninklijke Brill
 • Dhr. dr. C.B. Smithuijsen, Boekmanstichting
 • Mw. prof. dr. A. Visser, Universiteit Leiden

Secretaris: mw. drs. A.M. Bos, directeur GW

Gebiedsbestuur Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW)

 • Dhr. prof. dr. P. Hooimeijer (voorzitter), Universiteit Utrecht
 • Dhr. prof. mr. dr. J.A. de Bruijn, Technische Universiteit Delft
 • Dhr. prof. dr. A.J. Dijksterhuis, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Mw. prof. dr. A.T.M. Jansen, Universiteit Maastricht
 • Dhr. prof. mr. C.J.H. Jansen, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Dhr. prof. dr. ir. A. Smidts, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Dhr. prof. dr. L.J.R. Scholtens, Rijksuniversiteit Groningen
 • Mw. prof. dr. B.G.M. Völker, Universiteit van Amsterdam

Secretaris: mw. dr. R.R. van Kessel-Hagesteijn, directeur MaGW

Bestuur ZonMw

(tevens gebiedsbestuur Medische Wetenschappen)

 • Mw. prof. dr. P.L. Meurs (voorzitter), Erasmus Universiteit Rotterdam (tot 1-5-2015)
 • Dhr. prof. dr. M.M. Levi (vice-voorzitter tot 1-5-2015, wnd. voorzitter vanaf 1-5-2015), Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam
 • Dhr. prof. dr. B.R. Bloem, Radboudumc
 • Mw. E.R. Carter MBA
 • Dhr. prof. dr. B.C.J.M. Fauser, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Dhr. prof. dr. R.T.J.M. Janssen, Altrecht GGZ
 • Mw. prof. dr. C.L. Mummery, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Mw. T.H. Tjoa, Nederlands Migratie Instituut (tot 1-5-2015)
 • Mw. drs. M.I. Verstappen, Achmea Foundation
 • Dhr. prof. dr. W.A. van Gool (waarnemer), Gezondheidsraad
 • Dhr. drs. J.H. de Groene (op uitnodiging van de voorzitter), NWO

Secretaris: dhr. drs. H.J. Smid, directeur ZonMw

Gebiedsbestuur Natuurkunde (N)

(tevens Uitvoerend Bestuur Stichting FOM)

 • Dhr. prof. dr. N.J. Lopes Cardozo (voorzitter), Technische Universiteit Eindhoven
 • Mw. prof. dr. N.H. Dekker (vicevoorzitter), Technische Universiteit Delft
 • Dhr. prof. dr. T.H.M. Rasing, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Dhr. prof. dr. J. de Boer, Universiteit van Amsterdam
 • Dhr. dr. T.J.H. Smit, Shell

Secretaris: dhr. dr. ir. W. van Saarloos, directeur Stichting FOM (tot 18-5-2015)/mw. dr. ir. C. Hooijer, directeur a.i. Stichting FOM (vanaf 18-5-2015)

Gebiedsbestuur Technische Wetenschappen (TW)

(tevens bestuur Stichting voor de Technische Wetenschappen STW)

 • Dhr. prof. dr. A.F.W. van der Steen (voorzitter), Erasmus Medisch Centrum
 • Mw. prof. dr. I.W.C.E. Arends (vice-voorzitter), Technische Universiteit Delft
 • Dhr. dr. C.A. Linse, Shell International B.V.
 • Dhr. ir. A.H. Schaaf, Océ Technologies B.V.
 • Mw. dr.ir. M.J. Jonkman, R&D FrieslandCampina (vanaf 1-11-2015)

Secretaris: dhr. dr. E.E.W. Bruins, directeur STW (tot 1-12-2015)/dhr. dr. C.B. de Boer, directeur a.i. STW (vanaf 1-12-2015)

Bestuur Stichting WOTRO Science for Global Development

 • Dhr. prof. dr. ir. W.E. Bijker (voorzitter), Universiteit Maastricht
 • Mw. prof. dr. M.C.E. van Dam-Mieras, Universiteit Leiden
 • Dhr. prof. dr. E.H. Bulte, Wageningen Universiteit en Researchcentrum en Universiteit van Tilburg
 • Mw. prof. dr. D.J.M. Hilhorst, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • Dhr. prof. dr. H.H.G. Savenije, Technische Universiteit Delft
 • Vacature

Secretaris: mw. dr. R.R. van Kessel-Hagesteijn, directeur WOTRO

Bestuur ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy

 • Dhr. prof. dr. K.J.F. Gaemers (voorzitter), emeritus Universiteit van Amsterdam
 • Dhr. prof. dr. ir. J.A.M. Bleeker, emeritus Universiteit Utrecht
 • Mw. prof. dr. J.C.M. van Eijndhoven, emeritus Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Dhr. prof. dr. J.T.M. de Hosson, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dhr. drs. S.B. Swierstra, Burgemeester Veendam
 • Mw. A. Hadders, zelfstandig organisatieadviseur

Secretaris: dhr. prof. dr. M.A. Garrett, directeur ASTRON

Bestuur Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)

 • Dhr. dr. ir. P.J.M. van Laarhoven (voorzitter), Schiphol Group
 • Dhr. dr. ir. A.A.J.M. Franken, Hogeschool Utrecht
 • Mw. prof. dr. E. Hagdorn-van der Meijden, TNO
 • Dhr. prof. dr. W.Th.F. den Hollander, Universiteit Leiden
 • Mw. prof. dr. L.C. Verbrugge, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dhr. ir. G.J.P. Koster, ASML

Secretaris: dhr. prof. dr. J.C.M. Baeten, directeur CWI

Bestuur NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

 • Dhr. ir. A.J. Baayen (voorzitter), zelfstandig adviseur
 • Dhr. dr. ir. B. Buchner, Marin
 • Dhr. dr. L.H.M. Kohsiek, Dijkgraaf Hollands Noorderkwartier
 • Dhr. prof. dr. J.B.M. Middelburg, Universiteit Utrecht

Secretaris: dhr. prof. dr. H. Brinkhuis, directeur NIOZ

Bestuur Nederlands Centrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

 • Dhr. mr. Y. Buruma (voorzitter), Hoge Raad der Nederlanden
 • Dhr. prof. mr. A.J. Akkermans, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Dhr. prof. dr. K.L.K. Brants, Universiteit van Amsterdam
 • Mw. dr. J.H.L.J. Janssen, Nationale Politie (vanaf 1-9-2015)

Secretaris: mw. prof. dr. C.C.J.H. Bijleveld, directeur NSCR

Bestuur SRON Netherlands Institute for Space Research

 • Dhr. ir. P.A.O.G. Korting (voorzitter), Energieonderzoek Centrum Nederland
 • Dhr. dr. J. Marks (vicevoorzitter)
 • Mw. prof. dr. C.C. Aerts, Katholieke Universiteit Leuven en Radboud Universiteit Nijmegen
 • Dhr. prof. dr. A.J. Dolman, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Dhr. prof. dipl.-ing. H. Stoewer, Space Associates Beratungs GmbH (tot 1-10-2015)
 • Dhr. prof. dr. E.K.A. Gill, Technische Universiteit Delft (vanaf 1-10-2015)
 • Dhr. prof. dr. R.A.M.J. Wijers, Universiteit van Amsterdam (tot 1-11-2015)
 • Dhr. ir. A. Stokking, TNO (vanaf 1-10-2015)
 • Dhr. prof. dr. L.D. Noordam, ASML en Universiteit van Amsterdam
 • Mw. ir. M. Luizink, Universiteit Twente

Secretaris: dhr. prof. dr. L.B.F.M. Waters, directeur SRON

Bestuur Netherlands eScience Center (NLeSC)

 • Dhr. drs. J. de Jeu (voorzitter), Rijksuniversiteit Groningen en SURF
 • Mw. prof. dr. F.M.G. de Jong (vicevoorzitter), Universiteit Twente en NWO
 • Dhr. prof. dr. ir. C. van Duijn, Erasmus Medisch Centrum
 • Dhr. dr. F. ten Kroode, Shell Research
 • Dhr. prof. dr. ir. A. Smeulders, Universiteit van Amsterdam en COMMIT

Secretaris: dhr. prof. dr. W. Hazeleger, directeur NLeSC

Governing Board Advanced Research Centre Nano Lithography (ARCNL)

 • Dhr. dr. F.J.P. Schuurmans, ASML
 • Mw. prof. dr. ir. K.I.J. Karen Maex, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam
 • Dhr. drs. H.G. van Vuren, FOM
 • Dhr. prof. dr. V. Subramaniam, AMOLF (tot 1-9-2015)

Secretaris: dhr. dr. M. van den Hout, FOM

Raad van Toezicht Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC)

 • Dhr. drs. W.J. Deetman (voorzitter), Raad van State
 • Dhr. prof. dr. E.H.L. Aarts, Universiteit Tilburg
 • Dhr. prof. dr. P. Hagoort, Donders Institute, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Mw. prof. dr. M. Joëls, UMC Utrecht
 • Dhr. prof. dr. W. Raub, Universiteit Utrecht
 • Dhr. dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi, Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Dhr. prof. dr. P.J. Werkhoven, TNO Technische Wetenschappen

Secretaris: mw. dr. R.R. van Kessel-Hagesteijn, directeur MaGW

Stuurgroep Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

 • Dhr. prof. dr. M.J.M. Vermeulen (voorzitter), Universiteit Tilburg
 • Dhr. prof. dr. J. van Merriënboer, zetel fundamenteel onderzoek
 • Mw. drs. M.T.C. Blom, zetel onderwijspraktijk/funderend onderwijs
 • Mw. drs. F.M. Hengeveld, zetel onderwijspraktijk/vervolgonderwijs (tot 1-2-2015)
 • Mw. drs. M.H.T. Jansen, MBO-raad (vanaf 1-2-2015)
 • Mw. drs. A. Sipkes, zetel beleidsonderzoek
 • Mw. drs. A. Kil-Albersen, zetel beroepsgroep leraren
 • Mw. dr. S.M. Bolhuis, zetel praktijkgericht onderzoek

Secretaris: Dhr. dr. J. Kaldewaij, directeur NRO

Bestuur Regieorgaan NRPO-SIA    

 • Dhr. M.A. van Straalen (voorzitter), MKB-NL
 • Dhr. prof. dr. H.F.L. Garretsen, Universiteit van Tilburg
 • Dhr. mr. Th.C. de Graaf, Vereniging Hogescholen
 • Dhr. N. van Ruiten, LTO-Nederland (tot 1-5-2015)
 • Dhr. L. Faassen, LTO Nederland (vanaf 1-7-2015)
 • Dhr. prof. mr. dr. H.M. de Jong, Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam
 • Mw. dr. C.H.E. Kwakman, Hogeschool Zuyd
 • Dhr. J. Keurentjes, TNO
 • Dhr. prof. dr. A.P.W.P. van Montfort, Actiz (tot 1-7-2015)
 • Dhr. ir. P.C. van Staalduinen, namens Kamer van Koophandel
 • Dhr. prof. dr. ir. M. Steinbuch, Technische Universiteit Eindhoven

Secretaris: dhr. drs. R.H. Slotman, directeur NRPO-SIA

Bestuur Stichting Biowetenschappen en Maatschappij

 • Dhr. dr. J.J.E. van Everdingen (voorzitter), Orde van Medisch Specialisten
 • Mw. dr. ir. F.P.M. Govers, Wageningen Universiteit
 • Dhr. dr. L.H.K. Defize, emeritus Hubrecht Instituut
 • Dhr. prof. dr. W.P.M. Hoekstra, emeritus Universiteit Utrecht
 • Dhr. dr. B.C.J. Hamel, emeritus Radboudumc
 • Dhr. prof. dr. W.A. van Gool, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam
 • Dhr. prof. dr. J.T. van Dissel, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Mw. dr. M.A. van den Hoven, Universiteit Utrecht
 • Dhr. prof. dr. N.M. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam (tot 1-2-2015)
 • Mw. prof. dr. C.L. Mummery, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Mw. prof. dr. E. van Donk, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) KNAW