Wetenschappers bewust maken van hun rol in de maatschappij

Dr. Manuela Pinto, docent-onderzoeker Italiaanse taal en taalkunde

'Het is belangrijk dat je de taal spreekt van het land waar je woont. Maar de moeder- of vadertaal wil je niet verloochenen. Toch zijn veel ouders bang om hun kind tweetalig op te voeden. Met collega’s ben ik voor deze ouders workshops gaan geven. De informatie die we met hen delen, is gebaseerd op actueel wetenschappelijk onderzoek. Hiermee kunnen ze zelf beslissen hoe ze met tweetaligheid willen omgaan. Dat ik hen met mijn kennis kan helpen, geeft me veel voldoening.'

Dr. Manuela Pinto, docent-onderzoeker Italiaanse taal en taalkunde

'In ons onderzoek naar grammaticaontwikkeling bij kinderen liepen we er steeds tegenaan dat er geen adequate manier is om taalbegrip te toetsen. Uiteindelijk hebben we zelf de Coloring-Bookmethode bedacht: een soort kleurboekspelletje op de tablet. Het kind leest of hoort wat het moet kleuren. Bijvoorbeeld: de blauwe ballerina wordt door de rode ballerina opgetild. Hoe het de kleurplaat inkleurt, laat ons indirect zien of het kind een passieve zin begrijpt. Een leuk spelletje voor kinderen, een ecologisch valide en controleerbare methode voor onderzoekers. Met deze methode gaan we nu een test ontwikkelen om de woordenschat van Nederlandstalige én anderstalige kinderen te meten.'

'Boom NT2 is onze externe partner en we hebben financiering uit het NWO-programma Alfa Meerwaarde. Het mooie aan dat programma vind ik dat het duidelijk maakt hoe belangrijk het is om wetenschappelijke kennis buiten de muren van de universiteiten te verspreiden. NWO maakt wetenschappers zo bewust van de rol die ze in de maatschappij kunnen spelen, en van hun verantwoordelijkheid daarvoor. Langzaam komt ook binnen de universiteit meer aandacht voor kennisvalorisatie. Maar zonder fundamenteel onderzoek zou, ook in de taalkunde, toegepast onderzoek niet mogelijk zijn.'