Makelaar op de achtergrond

Prof. dr. Jan Karel Lenstra, vicevoorzitter Commissie Deltaplan Wiskunde.nl

'Wiskunde is qua uitoefening een kleinschalig vak. Er komt geen grootschalige infrastructuur aan te pas. Toch heeft het vak een enorme impact, onzichtbaar maar alomtegenwoordig. Het was daarom zorgwekkend dat het met de wiskunde een tijdlang slecht ging. Het aantal studenten is dramatisch gedaald, tot een dieptepunt in 2002. Dankzij een betere communicatie en een aantrekkelijker onderwijsprogramma is het aantal studenten inmiddels explosief gegroeid. Het aantal stafmedewerkers bleef daarentegen gelijk. Dat het water hen tot boven het hoofd is gestegen, spreekt voor zich. Zo is het initiatief tot het Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde ontstaan.'

Prof.dr. Jan Karel Lenstra, vicevoorzitter Commissie Deltaplan Wiskunde.nl

'Bij de totstandkoming van het Deltaplan heeft NWO een belangrijke ondersteunende rol gespeeld. Twee NWO-medewerkers voerden het secretariaat van de commissie die het plan heeft voorbereid. Zij waren voor mij tijdens het schrijfproces onmisbaar als klankbord. Hoe maak je bijvoorbeeld je doelstellingen kwantitatief? Hoe kom je tot een goede strategie? NWO heeft een traditie om de vakmensen aan het woord te laten en zelf als makelaar op de achtergrond te werken. Onderzoekers moeten niet worden geleid door de waan van de dag. NWO zorgt ervoor dat hun wereld stabiel is. Ze draagt er bijvoorbeeld aan bij dat de wiskundigen op natuurlijke wijze een plaats krijgen in de topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda.'

'Het Deltaplan heeft grote consequenties: het promotierecht verandert, er moeten meer vrouwen binnen de wiskunde komen en meer projecten in Europees verband. Om het plan uit te voeren is geld nodig. NWO Exacte Wetenschappen heeft hiervoor twee miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld. In ruil daarvoor werken we aan een betere profilering en samenwerking. De wiskunde-universiteit van Nederland is breed, maar samenwerking is daarbij noodzakelijk.'