Partijen verbinden, hiaten voorkomen

Prof. dr. Beatrice de Graaf, voorzitter Nationale Wetenschapsagenda 2015

'De Nationale Wetenschapsagenda is een agenda die bestaande agenda's verbindt, en waaruit nieuwe onderzoeksthema's en consortia worden afgeleid. Daarbij lijkt het om gestuurd onderzoek te gaan. Maar vergeet niet dat de agenda heel breed is. Ook faciliteert de wetenschapsagenda samenwerkingsverbanden tussen partijen, zoals universiteiten, MKB, academische ziekenhuizen en sociale wetenschappers. Vooral het leggen van dwarsverbanden zie ik als de kracht van de wetenschapsagenda.'

Prof.dr. Beatrice de Graaf, voorzitter Nationale Wetenschapsagenda 2015

'Het is belangrijk dat NWO daarbij betrokken is. NWO is een partner die als geen ander standaarden heeft ontwikkeld om excellent onderzoek te herkennen en te waarderen. De organisatie is bovendien een verbinder: ze brengt partijen en disciplines samen. Ook de wetenschapsagenda doet dat. Er is wel een verschil. NWO is er vooral voor wetenschappers en, via de topsectoren, voor bedrijfsleven en innovatie. Omdat ze zijn "opgehaald" in de samenleving, zijn veel onderzoeksvragen op de wetenschapsagenda vooral maatschappelijk van aard, bijvoorbeeld over gezondheid en ouder worden. Daarbij bestaat het gevaar dat wetenschappelijk belangwekkend, maar minder direct maatschappelijk relevant onderzoek ondergesneeuwd raakt.'

'In mijn optiek heeft NWO daarom een belangrijke aanvullende maar ook corrigerende werking op de wetenschapsagenda. Ze moet er ten eerste voor waken dat er ruimte blijft voor onderzoek dat niet meteen veel afnemers aantrekt maar wetenschappelijk onmisbaar is. Ten tweede moet ze erop letten dat onderzoek niet te veel meegaat in de zuigkracht van de grote getallen. Dat er ook ruimte blijft voor kleinschalig onderzoek. De economies of scale kunnen diversiteit beschadigen. Grote sommen geld gaan vaak naar wetenschapstakken die sowieso al veel subsidie binnenhalen – zoals de life sciences – terwijl onderzoek naar kleine talen, geschiedenis of wiskunde al met kleine bedragen enorm geholpen is.'

'Tot slot moet het stimuleren van jong talent een kerntaak blijven van NWO. Jonge wetenschappers moeten de kans hebben hun eigen onderzoek te starten. Een postdocbeurs voor twee of drie jaar kan het verschil uitmaken voor een wetenschappelijke carrière. Met oog voor openheid, breedte, diversiteit en jong talent is NWO een van de dragende pilaren van het onderzoek in Nederland. Daar heeft de wetenschapsagenda helaas (nog) geen ruimte voor gecreëerd.'