Science4Science Conferentie

Tot 1 mei 2015 kon iedereen in Nederland als particulier of als organisatie hun vragen aan de wetenschap stellen via wetenschapsagenda.nl. Dit in het kader van de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda. Het resultaat: meer dan 12.000 ingediende vragen. Enkele wetenschappelijke jury's van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) bogen zich over deze vragen en clusterden deze tot ruim 250 hoofdvragen. Op 16, 17 en 18 juni vonden drie conferenties plaats om deze hoofdvragen verder uit te werken en te ordenen.

Staatssecretaris Sander Dekker in gesprek met dagvoorzitter Peter-Paul Verbeek tijdens de Science4Science-conferentie. (Beeld: Sascha Schalkwijk)Staatssecretaris Sander Dekker in gesprek met dagvoorzitter Peter-Paul Verbeek tijdens de Science4Science-conferentie. (Beeld: Sascha Schalkwijk)

Eén van de conferenties was de Science4Science-conferentie. NWO was hiervan de trekker, samen met de KNAW, de vereniging van universiteiten (VSNU) en de Nederlandse federatie van universitair medische centra (NFU). Op 16 juni 2015 verzamelden zich een paar honderd bevlogen wetenschappers in de Haagse Fokker Terminal om zich te buigen over de vragen. Onder leiding van dagvoorzitter Peter-Paul Verbeek, hoogleraar aan de Universiteit Twente, werden zij uitgedaagd mee te denken over welke van de ingediende vragen relevant zijn voor de wetenschap. Kunnen de vragen leiden tot grensverleggende wetenschap? Zijn doorbraken te verwachten? En gaat het om uitdagende of opkomende onderzoeksvelden?

In de ochtend zaten de deelnemers bij elkaar in disciplinair samengestelde groepen, in de middag spraken ze met elkaar in interdisciplinair verband, in parallelle themasessies. Ook bediscussieerden de wetenschappers welke vragen gerelateerd waren. De jury's van de KNAW voegden deze gerelateerde vragen weer samen tot een overkoepelende vraag, zoals 'Hoe kunnen we nieuwe geneesmiddelen en geneeswijzen ontwikkelen om zo vitaal en gezond mogelijk te blijven?' Of: 'Hoe kunnen we beter anticiperen op de invloed van nieuwe technologie op mens en maatschappij en de invloed van bestaande technologie beter begrijpen en beoordelen?'.

Ook de daarop volgende dagen vonden conferenties plaats. Op 17 juni stond tijdens de Science4Competitiveness-conferentie de economische relevantie van de vragen centraal. Een dag later ging het tijdens de Science4Society-conferentie over de maatschappelijke relevantie van de vragen. De resultaten van de drie conferenties zijn gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda.

Zie ook: