NWO presenteert Strategie 2015-2018

Verbind onderzoek. Stimuleer wetenschap. Ontdek samenwerking. Verbind innovatie. Ondersteun openheid. Bevorder passie. Met deze, en andere, kernwoorden verwoordde en verbeeldde NWO de nieuwe strategie voor de periode 2015 tot en met 2018 in een video. Tijdens een bijeenkomst in het Gemeentemuseum Den Haag op maandag 13 april overhandigde Jos Engelen, voorzitter van NWO, de strategie vervolgens aan Sander Dekker, staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ruim 400 belangrijke partners van NWO waren hierbij aanwezig. Onderzoekers en universiteiten, ministeries, bedrijven en maatschappelijke organisaties die hadden meegedacht over de vraag wat nodig is om tot de beste wetenschap te komen binnen een optimaal wetenschapsbestel en wat de rol van NWO daarin moet zijn.

Zie ook:

Screenshot NWO Strategie 2015-2018 in kernwoorden. Klik om af te spelen

Elke vier jaar stelt NWO een strategie op. De nieuwe strategie voor de periode 2015-2018 bouwt voort op de voorgaande, met enkele accentverschuivingen. De nieuwe strategie biedt ruimte voor grensverleggend disciplinair én voor interdisciplinair onderzoek, voor gevestigd en vooral ook voor jong talent. Voor fundamenteel onderzoek en voor onderzoek dat maatschappelijke of door het bedrijfsleven geïdentificeerde uitdagingen opzoekt. Voor onderzoek dat verbindt.

In de periode 2015-2018 gaat NWO zich extra inzetten om de samenwerking in de wetenschap te bevorderen, nationaal en internationaal en tussen wetenschappers en belanghebbenden in de maatschappij. Door partijen samen te brengen, door onderzoek in samenwerking en in samenhang te programmeren en door strategievorming te bevorderen. Hiermee geeft NWO naast haar hoofdtaak als financier van wetenschappelijk onderzoek ook invulling aan haar nieuwe taken: programmeren, samenbrengen, ondersteunen en beïnvloeden. Zo wil NWO de gewenste ontwikkelingen in de Nederlandse wetenschap, zoals tot uitdrukking gebracht in de Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet, mede ondersteunen. In interviews met diverse betrokkenen wordt geïllustreerd hoe NWO in 2015 invulling gaf aan deze taken.

Dirk Smit (Shell), Pauline Herder (TU Delft), Hans Clevers (UMC Utrecht), Annelien Bredenoord (UMC Utrecht), Menno Bentveld (presentator Strategie 2015-2018)Dirk Smit (Shell), Pauline Herder (TU Delft), Hans Clevers (UMC Utrecht), Annelien Bredenoord (UMC Utrecht), Menno Bentveld (presentator Strategie 2015-2018). Beeld: Sascha Schalkwijk

Zie ook:


Uitgelicht: