NWO als platform

Dankzij haar uitgebreide netwerk en jarenlange ervaring heeft NWO een goede positie als het erom gaat samenwerking en strategievorming in het Nederlandse onderzoek te ondersteunen en te stimuleren. Samenwerking, wetenschappelijke krachtenbundeling en organisatie en strategievorming zijn dan ook belangrijke speerpunten in de nieuwe NWO-strategie voor de periode 2015-2018. Ook in 2015 benutte NWO deze platformpositie. De financiële steun aan het Lorentz Center, een internationaal centrum dat onderzoeksgemeenschappen uit verschillende landen en disciplines bijeenbrengt om zo de grondslag te leggen voor nieuwe samenwerkingen, is daarvan een voorbeeld. Evenals de inzet van matchmaking events om verbindingen te leggen tussen onderzoekers en het bedrijfsleven.

NWO heeft een uitgebreid netwerk en jarenlange ervaring met het bevorderen van de verbinding van wetenschap, samenleving en bedrijfsleven. Zij heeft daarmee een goede positie als het erom gaat samenwerking en strategievorming in het Nederlandse onderzoek te ondersteunen en te stimuleren. Ook in 2015 benutte NWO haar positie om bijvoorbeeld gezamenlijke onderzoeksprogrammering, infrastructuurvorming en sectorplanontwikkeling te ondersteunen. In dit kader sprongen in 2015 twee belangrijke activiteiten in het oog. Ten eerste de ontwikkeling van een nieuw Innovatiecontract voor de topsectoren. En ten tweede de Science4Science-conferentie in het kader van de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda. NWO organiseerde deze conferentie, samen met de vereniging van universiteiten (VSNU), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Zie ook:


Uitgelicht:


Lorentz Center

In mei 2015 heeft NWO de financiële steun aan het Lorentz Center verlengd met vijf jaar. Het Lorentz Center is een internationaal centrum, gehuisvest bij de Universiteit Leiden. Het verzorgt workshops op het gebied van de bètawetenschappen, met als doel onderzoeksgemeenschappen uit verschillende landen en disciplines bijeen te brengen en zo de grondslag te leggen voor nieuwe samenwerkingen. Karakteristiek voor de meetings bij het Lorentz Center is de tijd die wordt ingeruimd voor discussie en informele interactie. NWO en de Universiteit Leiden zijn belangrijke financiers van het centrum. Aan de beslissing om de NWO-bijdrage te continueren lag een zeer positieve evaluatie van het centrum ten grondslag. Het Lorentz Center sluit goed aan bij de doelstellingen van de nieuwe NWO-strategie, waarin samenwerking binnen de wetenschap een speerpunt is. Het centrum zal zijn werkgebied uitbreiden naar de alfa- en gammawetenschappen, en daarmee het hele wetenschappelijke veld afdekken.

Zie ook:


Matchmaking

Een steeds vaker gebruikte manier om verbindingen te leggen tussen onderzoekers en het bedrijfsleven is het matchmaking event. In 2015 werd dit middel onder andere ingezet in het kader van het Partnershipprogramma NWO-CCC (Carbohydrate Competence Center). Op 4 maart 2015 presenteerden zes agrofoodbedrijven hun specifieke interesses voor een publiek van voornamelijk universitair onderzoekers op het terrein van koolhydraten en voeding. Na de presentaties was er gelegenheid voor interactie. Het belangrijkste doel van de bijeenkomst, bedrijven en wetenschappers samenbrengen, is bereikt. Circa 45 deelnemers hebben elkaar kunnen vinden voor de ontwikkeling van een gezamenlijke onderzoeksaanvraag. De samenwerking tussen NWO en het Carbohydrate Competence Center is onderdeel van de NWO-bijdrage aan de topsector Agri & Food.

Zie ook: