Nieuwe NWO-strategie 2015-2018

Op 13 april overhandigde NWO-voorzitter Jos Engelen de nieuwe NWO-strategienota aan staatssecretaris Sander Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nieuwe strategienota is tot stand gekomen na uitgebreide consultatie van de belangrijke partners van NWO: wetenschappers, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners en politiek. Voortbouwend op de in voorgaande jaren ingezette koers zal NWO zich in de komende jaren verder ontwikkelen tot een brede, nationale onderzoeksorganisatie die medeverantwoordelijkheid neemt voor de Nederlandse wetenschap en het belang daarvan voor welzijn en welvaart.

Leidend daarbij zijn:

  • een breed gedeelde visie op de dynamiek van wetenschap
  • de ontwikkelingen in binnen- en buitenland
  • een goed samenspel met de Kenniscoalitie
  • tastbare resultaten behalen voor de wetenschap, de samenleving en de partners van NWO

Zie ook: