Kenniscoalitie stelt Nationale Wetenschapsagenda op

Om de wetenschap in Nederland en haar impact te versterken, groeit de behoefte aan samenhang, samenwerking en coördinatie tussen kennisorganisaties in Nederland. Universiteiten, instituten voor (toegepast) onderzoek, hogescholen en bedrijfsleven vinden elkaar daarom sinds enkele jaren in de Kenniscoalitie. De Kenniscoalitie bestaat uit NWO, de vereniging van Nederlandse universiteiten (VSNU), de vereniging hogescholen (VH), Nederlandse federatie van universitair medische centra (NFU), de Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen (KNAW), de werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2).

Eind 2014 heeft het kabinet de Kenniscoalitie opdracht gegeven een verbindende agenda te ontwikkelen voor onderzoek in Nederland, de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda moet creativiteit en vernieuwing stimuleren en partijen en thema's verbinden.

Zie ook:


In 2015 stelden de organisaties die de Kenniscoalitie vormen gezamenlijk de Nationale Wetenschapsagenda op, in interactie met de samenleving, het wetenschapsveld en het bedrijfsleven. Hiervoor werd een uniek proces ingericht. De Kenniscoalitie vormde hiertoe een stuurgroep met de hoogleraren Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan als voorzitters. Het secretariaat van de Nationale Wetenschapsagenda bestond uit medewerkers van de Kenniscoalitiepartners en was ondergebracht bij NWO.

Zie ook:


Uitgelicht: