Nationale Wetenschapsagenda

NWO wil bevorderen dat wetenschap bijdraagt aan maatschappelijke en economische uitdagingen. Daarom heeft NWO naast vrij onderzoek ook themabeleid. Met haar themabeleid richt NWO zich op het verbinden van topsectoren, de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en internationale agenda's. Het secretariaat van de NWA is gehuisvest bij NWO. Hiernaast biedt NWO gerichte programma's om onderzoekers te ondersteunen bij de vertaling van onderzoeksresultaten naar maatschappelijke en economische toepassingen.

In het kader van het onderzoek aan maatschappelijke en economische uitdagingen stonden niet alleen de topsectoren centraal maar ook de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het secretariaat van de NWA is gevestigd bij NWO, zoals bepaald in de Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet. De agenda geeft richting aan de inhoudelijke onderzoeksprioriteiten van Nederland en legt verbindingen tussen het onderzoek van universiteiten, onderzoeksinstituten, bedrijven en overige kennisorganisaties.

De NWA kwam tot stand na een open consultatieproces, onder auspiciƫn van de Kenniscoalitie. Een publieksconsultatie in april 2015, via de website van de NWA, leverde bijna 12.000 vragen op. Vijf jury's uit de Kenniscoalitie, onder auspiciƫn van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, hebben deze vragen beoordeeld op 'onderzoekbaarheid', 'uitdagendheid' en 'aansluiting bij nationale sterktes'. Op deze manier slaagden zij erin het enorme aantal vragen terug te brengen tot 140 clustervragen. Voor elk van deze clustervragen is informatie beschikbaar over de vragenstellers, gerelateerde vragen en relevante onderzoeksagenda's. Over de 140 vragen vonden vervolgens drie conferenties plaats met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij: Science4Science, Science4Competitiveness en Science4Society. Met deze conferenties is de basis gelegd voor de NWA. Op 27 november 2015 is de Wetenschapsagenda gepresenteerd aan de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken. Deze bewindslieden hebben de Wetenschapsagenda namens het kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer.

Zie ook:


Uitgelicht:


Anticiperend op de NWA heeft NWO in 2015 een aantal topsectordoorsnijdende programma's ontwikkeld die zorgdragen voor de verbinding tussen de NWA en de topsectoren. Deze programma's zijn gericht op onderwerpen als complexiteit, smart industry, maatschappelijk verantwoord innoveren, Big Data, materialen en bouwstenen van leven.