Jaarverslag

In 2016 werkte NWO voor het tweede jaar aan de realisering van haar strategie 2015-2018. Een strategie waarin NWO zich nog sterk richtte op haar rol als verbinder van wetenschap, samenleving en bedrijfsleven, tegelijkertijd met haar belangrijke rol als onderzoeksfinancier.

NWO zette zich in, samen met haar partners in de Kenniscoalitie en met hulp van experts uit kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, om de Nationale Wetenschapsagenda  door te ontwikkelen tot een meerjarige Investeringsagenda.

NWO maakte zich sterk voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten. In 2016 leverde NWO een belangrijke bijdrage aan de nationale strategievorming op dit terrein.

In 2016 profileerde NWO zich in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie op de thema’s open science, stedelijke innovatie, Big Science, circulaire economie, maatschappelijk verantwoord innoveren en Europese veiligheid.

NWO financierde wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksinfrastructuur voor een bedrag van 818 miljoen euro. Hiervan ging ruim 260 miljoen euro naar programma’s voor talent en vrij onderzoek, ongeveer 90 miljoen euro naar maatschappelijke en economische uitdagingen, ruim 130 miljoen euro naar onderzoeksinfrastructuur (inclusief instituten) en bijna 150 miljoen euro naar overige programma’s. NWO ontving 5.518 aanvragen voor financiering, waarvan er 1.470 werden toegekend. Het beoordelingsproces werd ondersteund door 7.556 externe, meestal buitenlandse, referenten.

NWO financierde en beheerde in 2016 acht nationale onderzoeksinstituten, nationale expertisecentra op specifieke wetenschapsvelden, van astronomie tot zeeonderzoek. De instituten geven onderzoekers toegang tot internationale samenwerkingsverbanden en onderzoeksfaciliteiten en werken samen met bedrijven aan de ontwikkeling van innovatieve technologie.

Infographic Kerncijfers 2016. Klik voor een grotere versie

NWO Jaarverslagen