Jaarverslag

2018 is voor NWO het vierde en laatste jaar van de strategieperiode 2015-2018. In deze periode heeft NWO zich onverminderd gericht op haar rol als verbinder van wetenschap, samenleving en bedrijfsleven. In 2018 heeft NWO haar nieuwe strategisch plan voor 2019-2022 vastgesteld, na consultatie van een groot aantal externe partijen. Met deze strategie willen we de komende jaren wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse bevorderen.

In 2018 zijn in totaal meer dan 6.400 subsidieaanvragen ingediend, waarvan NWO er ongeveer 1.750 heeft toegekend. Daarmee financierde NWO wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur voor een totaalbedrag van 1 miljard euro. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen. De door NWO gefinancierde projecten leverden in 2018 bijna 14.000 wetenschappelijke publicaties en andere resultaten op.

Om deze resultaten te behalen heeft NWO in 2018  een verbindende rol gespeeld in het Nederlandse kennislandschap. Een rol die bijvoorbeeld duidelijk terugkomt bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De eerste financieringsrondes hiervoor zijn in 2018 uitgegaan. Met de NWA, de Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren en de departementale beleidsagenda’s hebben we zo een aantal financieringsinstrumenten voor belangrijke onderzoeksthema’s met een grote wetenschappelijke en maatschappelijke impact. Het belang dat we, naast wetenschappelijke impact, hechten aan maatschappelijke impact, blijkt ook uit de introductie van de Stevinpremie in 2018.

NWO wil de systematiek om onderzoeksfinanciering aan te vragen eenvoudiger maken. Daarom hebben we in 2018 de financieringsvoorwaarden voor de verschillende domeinen zoveel mogelijk geharmoniseerd. En de nieuwe regeling Money Follows Cooperation maakt het gemakkelijker om expertise die niet in Nederland aanwezig is, bij een onderzoeksproject te betrekken.

NWO was een van de negen partijen die in 2017 het Nationaal Plan Open Science ondertekenden. In 2018 participeerde NWO actief in het Platform Open Science en in de verschillende themagroepen die de ambities uitwerken. In juni 2018 is een advies vastgesteld over de wijze waarop onderzoekers nadrukkelijker kunnen worden gewaardeerd en erkend.

Deze voorbeelden geven een kleine impressie van de onderzoeken en onderzoeksfinanciering waar NWO aan bijdraagt. Kijk voor meer details in het jaarverslag zelf.

Download


Eerdere NWO-jaarverslagen