Jaarverslag

In 2017 werkte NWO voor het derde jaar aan de realisering van haar strategie 2015-2018. In deze periode richt NWO zich nog nadrukkelijker dan voorheen op haar rol als verbinder van wetenschap, samenleving en bedrijfsleven.

In 2017 werden circa 5.800 onderzoeksaanvragen ingediend bij NWO, waarvan er ongeveer 1.750 zijn gehonoreerd. Daarmee financierde NWO wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksinfrastructuur voor een totaalbedrag van 873 miljoen euro. Ook heeft NWO bijna 6.000 wetenschappers (mede)gefinancierd, waaruit alleen al in 2017 ruim 15.000 publicaties zijn voortgekomen.

Om deze resultaten te behalen heeft NWO in 2017 nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de onderzoekswereld, het bedrijfsleven, de samenleving en andere stakeholders. Dit deed NWO onder andere door nieuwe verbindingen tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven te faciliteren, bijvoorbeeld middels het Industrial Doctorates programma. Daarnaast organiseerde NWO een nationale en internationale werkconferentie om de aanvraagdruk aan de orde te stellen. De aanbevelingen uit de conferenties worden in overleg met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) uitgewerkt. Ook is eind 2017 het nieuwe kennis- en innovatiecontract afgesloten. Daarmee continueert NWO het topsectorenbeleid. Tot slot is dankzij de Startimpuls middelen een begin gemaakt met de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda.

Deze voorbeelden geven een kleine impressie van de onderzoeken en onderzoeksfinanciering waar NWO aan bijdraagt. Kijk voor meer details in het jaarverslag zelf.

Download


Eerdere NWO-jaarverslagen