Hypothese 2018 - 1

januari 2018

In dit nummer onder andere: Meer gouden plakken dankzij sportonderzoek? – Op naar een nieuwe NWO-strategie – Sterrenbotsing in beeld gebracht – Nadenken over slimme infrastructuren – GPS-camera redt woudreus

Medailles en beweegapps

Kampioenen vrouwenvoetbal (beeld: HH Caspar Huurdeman)

Wetenschappers en sporters gaan meer samenwerken. Dat moet leiden tot betere topprestaties en een beweegrijke levensstijl voor jong en oud, ziek en gezond.


NWO-strategie

credits Carolyn Ridsdale

Nog voor de zomer komt NWO met een nieuwe strategie voor de komende vier jaar. Velen denken mee over waar het naartoe moet. De minister heeft het laatste woord.

 


Wat te doen met 400 miljoen?

Het nieuwe kabinet heeft 400 miljoen extra uitgetrokken voor de wetenschap. Drie experts geven NWO advies over waar dat geld het beste aan besteed kan worden.


Historische huishoudboekjes

Hoogleraar Oscar Gelderblom en postdoc Corinne Boter (credits: Fjodor Buis)

Onderzoekers gaan de financiële geschiedenis van Nederland in kaart brengen met oude kasboeken, bedrijfsrekeningen en begrotingen die burgers op hun zolder aantreffen en naar hen toe brengen.


Bestuurlijke ambities

Jeroen Geurts, Caroline Visser en Wim van den Doel (beeld: Manon Bruininga)

Een voortdurende evolutie en geen revolutie. Veel vers bloed binnenhalen. Alle domeinen op hun eigen manier laten floreren. Dat zijn persoonlijke ambities van NWO-bestuurders een jaar na hun aantreden.


Botsende sterren

Botsende sterren (credits: NASA)

Een schoolvoorbeeld van succesvolle internationale samenwerking. En vooral een spectaculair schouwspel. Dat was de ontdekking van twee op elkaar botsende neutronensterren door drie detectoren en zeventig telescopen.


Over en weer

Criminoloog Jaser Leukfeldt

Vier hbo-lectoren zijn ook verbonden aan NWO-instituten. Zij halen de praktijk binnen in het fundamenteel onderzoek en verrijken de opleiding van hbo-studenten.


Slimme infra

Er zijn miljardeninvesteringen nodig om onze energienetwerken, transportroutes en ICT-infrastructuren toekomstbestendig te maken. Een nieuw onderzoeksprogramma helpt om daarin verstandige beslissingen te nemen.


Milieucriminalliteit

Overdragen Gps-camera aan lid van inheemse boswacht (credits: Tim Boekhout)

Criminoloog Tim Boekhout van Solinge zet zich met hart en ziel in om equatoriale regenwouden te beschermen tegen illegale houtkap en ontbossing.


Digitale snoeptrommel

Digitale snoeptrommel

Een nieuw internationaal keurmerk nodigt uit tot het delen van data. Dat helpt het onderzoek verder, vergroot transparantie en vergroot de zichtbaarheid van de oorspronkelijke data-eigenaar.


Sjacheren met de zakcomputer

Tim Baarslag (beeld: Manon Bruininga)

Computers onderhandelen beter dan mensen. Als het aan informatica-onderzoeker Tim Baarslag ligt, gaan we straks met de computer op zak naar de autodealer.


Meer over Hypothese

Hypothese is het magazine van NWO. Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis toegezonden aan o.a. onderzoekers, beleidsmakers, journalisten en andere relaties van NWO.


NWO-tijdschrift over wetenschap

Het NWO-tijdschrift Hypothese is de voorganger van ons huidige tijdschrift Onderzoek. Deze wordt gratis toegezonden aan onder andere onderzoekers, beleidsmakers, journalisten en andere relaties van NWO.