Communicatie

NWO draagt zorg voor het bevorderen van de overdracht van kennis van door NWO gefinancierd onderzoek naar de maatschappij. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast spant NWO zich ervoor in om een breed publiek te informeren over het belang van wetenschap voor de samenleving.

De afdeling Communicatie draagt onder andere zorg voor de contacten met media en politiek, het social mediabeleid, organisatie van NWO-evenementen, de website van NWO en contacten met partners.

De communicatiemedewerkers van de NWO-instituten en –domeinen dragen zorg voor de communicatie over en binnen de vakgebieden van de instituten en domeinen.