PPS bij NWO

NWO biedt verschillende mogelijkheden voor onderzoekssamenwerking met kennisintensieve bedrijven, maatschappelijke organisatie of de overheden. Het kan gaan om publiek-private en publiek-publieke samenwerking.

Mondriaan onder de loep

 • NWO brengt onderzoekers en publieke en private partijen bij elkaar
  NWO identificeert gedeelde interesses en mogelijkheden voor doorbraken en kruisbestuiving. Gerichte vraagsturing vindt plaats in gezamenlijke programmering tussen bedrijven en onderzoekers, op project- of op programmaniveau.
 • NWO financiert gezamenlijk onderzoek met publieke en private partijen
  Dit kan variëren van grootschalige publiek-private samenwerkingsprogramma’s tot kleinere projecten waarin onderzoek wordt gedaan op onderwerpen die voor één bedrijf, een consortium of een sector relevant zijn.
 • NWO biedt samenwerking aan in drie varianten
   Daarbij variëren de thematische focus, de financiële bijdrage en de rol van partners. Binnen elke variant is ruimte voor maatwerk.
 • NWO verbindt het nationale en internationale wetenschappelijke speelveld
  Samenwerking met NWO biedt toegang tot nationale en internationale netwerken van kennis en talentvolle en creatieve wetenschappers.
 • ILO-Net ondersteunt het hightech bedrijfsleven bij het verwerven van Big Science-projecten
  Voor de internationale Big Science-projecten moeten nieuwe, nog niet bestaande infrastructuur, apparatuur, instrumenten etc. worden ontwikkeld en gebouwd. Ook Nederlandse hightech bedrijven kunnen hieraan deelnemen en op intekenen (‘tenderen’). Het Industrial Liaison Officers Netwerk (ILO-Net) geeft hierbij financiële en personele ondersteuning voor praktische en organisatorische taken.

Contact

PPS is bij NWO grotendeels gerelateerd aan de topsectoren. Geïnteresseerde partijen kunnen een oriënterend gesprek over samenwerken met NWO voeren.


NWO en PPS

PPS is bij NWO grotendeels gerelateerd aan de topsectoren. Binnen welke topsector wilt u (een oriënterend gesprek over) samenwerken met NWO?