Drie PPS-varianten

Publiek-private samenwerking (PPS) met NWO kent drie varianten. Deze varianten zijn ontwikkeld voor de topsectoren maar kunnen ook breder van toepassing zijn.

Hi-tech productielijn

Initiatieven worden ontwikkeld in samenwerking met private en publieke partners. NWO bewaakt de wetenschappelijke kwaliteit en werkt samen met experts uit bedrijfsleven en maatschappij om innovatiekansen en de potentiële impact van voorstellen te beoordelen. De rol en de mate van regie verschillen per variant.

Variant 1: Wetenschap neemt initiatief

Wetenschappers nemen initiatief voor gezamenlijk onderzoeksvoorstel met kansen voor bedrijven/organisaties

Vraagsturing: wetenschappers dienen onderzoeksvoorstel in met steun van partners in brede calls/tenders (alle topsectoren)

Publieke of private onderzoekspartners:

  • kijken mee en participeren actief in het onderzoek wanneer er zicht is op concrete resultaten,
  • leveren een beperkte bijdrage op projectniveau: 1-20%, meestal in natura.

Variant 2: Gezamenlijk initiatief 

Wetenschappers en partners formuleren gezamenlijk kennisvraag gerelateerd aan een topsector of meerdere roadmaps

Vraagsturing: wetenschappers en partners stellen samen met NWO programma’s op met thematische focus (topsector of roadmaps)

Publieke of private onderzoekspartners:

  • participeren actief in het onderzoek,
  • leveren een aanzienlijke bijdrage op projectniveau: 10-40%, mix van in natura en in geld.

Variant 3: Bedrijfsleven neemt initiatief

Een bedrijf of een consortium van bedrijven heeft specifieke kennisvraag en initieert onderzoek samen met wetenschappers

Vraagsturing: bedrijf of consortium neemt initiatief voor een programma (gerelateerd aan een roadmap) en investeert samen met NWO in onderzoek

Publieke of private onderzoekspartners:

  • gaan een langetermijnsamenwerking aan met onderzoekers,
  • zijn inhoudelijk sterk betrokken gedurende de looptijd van het programma,
  • zijn nauw betrokken bij het formuleren van de onderzoeksvragen en de monitoring van projecten,
  • leveren een grote bijdrage van 30-50% of meer, op programmaniveau, in beginsel volledig in geld.

 

 

NWO en PPS

PPS is bij NWO grotendeels gerelateerd aan de topsectoren. Binnen welke topsector wilt u (een oriënterend gesprek over) samenwerken met NWO?