Grote onderzoeks-faciliteiten

Grote onderzoeks-faciliteiten

Goede onderzoeksfaciliteiten zijn onmisbaar voor toponderzoek. Hoogwaardige apparatuur en onderzoeksfaciliteiten staan aan de bron van nieuwe wetenschap. Waar zulke faciliteiten eenmaal aanwezig zijn, blijken ze vaak te werken als vliegwiel voor nieuwe interessante onderzoeksvragen. Daarom investeert NWO structureel in hoogwaardige apparatuur en dataverzamelingen.


Daarnaast stellen de NWO-instituten faciliteiten, instrumenten en laboratoria beschikbaar voor onderzoek van collega’s in binnen- en buitenland. Met deze inzet versterkt NWO de infrastructuur van wetenschappelijke instellingen in Nederland. NWO levert een bijdrage aan de nationale strategievorming door het onderbrengen van een Permanente nationale commissie voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur.

Internationaal perspectief

NWO investeert volop in faciliteiten voor onderzoek vanuit een (inter)nationaal perspectief: welke faciliteiten heeft Nederland nodig? Welke toegang tot faciliteiten in het buitenland is cruciaal voor de Nederlandse wetenschap? In verschillende rollen maakt NWO toegang tot geavanceerde faciliteiten mogelijk: als financier, als beheerder van acht nationale onderzoeksinstituten en als adviseur in (inter)nationale strategische keuzes. NWO maakt zich sterk voor de Nederlandse deelname aan zeer grootschalige internationale faciliteiten.

NWO-instituten als toegangspoort

De NWO-instituten faciliteren onderzoek van collega’s in binnen- en buitenland door instrumenten te ontwikkelen en de faciliteiten beschikbaar te stellen. Dat kan gaan om observatoria met unieke telescopen, een laboratorium voor onderzoek op nanometerschaal, een klimaatkamer voor zeeonderzoek, of uniek onderzoeksmateriaal over criminaliteit. De instituten spelen een belangrijke rol als toegangspoort tot internationale onderzoeksfaciliteiten.


Apparatuur en dataverzamelingen

NWO stelt ook geld beschikbaar voor universiteiten, kennisinstituten en bibliotheken zodat ze zelf hoogwaardige apparatuur kunnen aanschaffen of ontwikkelen en dataverzamelingen kunnen opzetten, koppelen en verrijken. Voorbeelden van instrumenten hierbij zijn de Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten en Investeringen NWO-groot en NWO-Middelgroot.


Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur

De permanente commissie voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur wordt ondergebracht bij NWO. De commissie krijgt als opdracht om een landschapsanalyse op te stellen van beschikbare onderzoeksfaciliteiten en de behoefte hieraan. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de beschikbaarheid van faciliteiten in het buitenland. Daarnaast gaat de commissie de Nederlandse roadmap voor grootschalige wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten opstellen met breed gedragen strategische kaders. Deze roadmap bestaat uit bestaande faciliteiten en nieuwe behoeften aan faciliteiten die van groot belang zijn voor de Nederlandse wetenschap. En vormt daarmee het kader voor de verdeling van de middelen die NWO beschikbaar heeft grootschalige onderzoeksfaciliteiten.